IDC4E: TECHNOLOGIA NA USŁUGACH WARSZTATÓW

IDC4E, w zaledwie kilka sekund, oferuje dostęp do wielu wyjątkowych funkcji, które skutecznie wspierają pracę mechanika i towarzyszą mu krok po kroku w procedurze prawidłowej diagnozy i późniejszej naprawy pojazdu. Jest to intuicyjne oprogramowanie przeznaczone do realizacji wszystkich prac warsztatowych, które zapewnia niezrównaną obsługę klienta.
 

AUTOMATYCZNE SKANOWANIE TGS3s


DOSTĘPNE DLA ŚRODOWISK:


CAR   TRUCK   POWERSPORTS   OFF-HIGHWAY   MARINE

TGS3s (TEXA Global Scan 3) to wyjątkowa funkcja TEXA, która wykonuje automatyczne skanowanie wszystkich elektronicznych jednostek sterujących dostępnych dla diagnostyki i zamontowanych w pojeździe, w wyjątkowo krótkim czasie.

IDzięki niezwykłemu potencjałowi wchodzenia w diagnostykę i automatycznego rozpoznawania jednostek sterujących, zaraz po zakończeniu skanowania, TGS3 przedstawia uzyskane wyniki: obecność lub brak określonych sterowników na pokładzie, ewentualną obecność błędów, kody błędów, ich opisy, a przede wszystkim ich odczyt i kasowanie poprzez proste kliknięcie.

Jest to bardzo ważna cecha oprogramowania, która dodatkowo ułatwia zadania diagnostyczne dzięki opcji przeglądania i drukowania szczegółowego raportu ze skanowania, który można przekazać klientowi. 

CHECK UP POJAZDU


DOSTĘPNE DLA ŚRODOWISK:


            

Funkcja Check-Up pojazdu daje możliwość wykonania, w wielu modelach najważniejszych marek pojazdów, diagnostyki wszystkich sterowników podczas jednej operacji, bez konieczności komunikacji z każdym ze sterowników z osobna.

Jedną z cech charakteryzujących pojazdy ciężarowe, jest występowanie dużej liczby sterowników elektronicznych. Często, w tym samym pojeździe, występują jednostki sterujące różnych producentów, które wymagają zastosowania odrębnych procedur diagnostycznych.

Check-Up pojazdu spełnia potrzeby operacyjne nowoczesnych warsztatów elektromechanicznych, ponieważ wykonuje pełną kontrolę elektroniki pojazdu.

WYSZUKIWANIE POJAZDU PO KODZIE VIN


DOSTĘPNE DLA ŚRODOWISK:


            

To bardzo ciekawa funkcja, umożliwiająca precyzyjną i szybką identyfikację modelu pojazdu poprzez jego kod VIN w następujących trybach:

1. FUNKCJA “VIN SCAN”: po uruchomieniu tej funkcji urządzenie diagnostyczne podłączone do gniazda pojazdu zaczyna automatycznie wyszukiwać informacje o kodzie VIN, a następnie przechodzi samodzielnie do wybrania tego modelu pojazdu z bazy oprogramowania IDC4E.

2. FUNKCJA WYSZUKIWANIA MANUALNEGO: w przypadku, gdy funkcja “VIN SCAN” nie jest w stanie zidentyfikować modelu pojazdu automatycznie, operator może ręcznie wprowadzić kod VIN w celu jego wyszukania. IDC4E umożliwia ponadto wyszukiwanie pojazdu poprzez ręczne wpisanie kodu silnika lub numeru rejestracyjnego. W ostatnim z przykładów, system wyszukuje pojazd z bazy danych “Zarządzenie Klientem” w IDC4E gromadzonej przez jego użytkownika.

DASHBOARD


DOSTĘPNE DLA ŚRODOWISK:


            

Jedną z wyjątkowych funkcji dostępnych w oprogramowaniu IDC4E dla środowisk TRUCK i OFF-HIGHWAY jest DASHBOARD, która oferuje możliwość wyświetlania parametrów pracy sterownika w przyjazny dla użytkownika i atrakcyjny graficznie sposób odzwierciedlający zestaw wskaźników samochodu ciężarowego czy maszyny rolniczej, podzespoły mechaniczne oraz logikę działania systemu.
*Funkcje do zakupienia jako APP. Więcej informacji

GLOBAL SCAN


DOSTĘPNE DLA ŚRODOWISK:


            

Oprogramowanie IDC4E w wersji POWERSPORTS i MARINE zawiera również kilka funkcji/konfiguracji specjalnych TEXA, opracowanych specjalnie w celu wsparcia pracy mechanika podczas naprawy tych grup pojazdów.

Jedną z nich jest Global Scan, która skanuje pojazd, wykrywa obecne w pojeździe jednostki sterujące, odczytuje ewentualną obecność błędów dla takich marek jak: DUCATI, BMW i HARLEY DAVIDSON, SEA DOO (BRP).

CIĄGŁA AKTUALIZACJA


DOSTĘPNE DLA ŚRODOWISK:


            

Dzięki funkcji Ciągłej Aktualizacji, TEXA udostępnia klientom możliwość pobierania pakietów odnoszących się do nowych pojazdów i nowych modeli, bezpośrednio po ich wdrożeniu, bez konieczności oczekiwania na oficjalne wydanie pełnej, nowej wersji oprogramowania.

Operacje wspierają szybkie serwery, umożliwiając pobranie danych w bardzo krótkim czasie.
Klienci, którzy zawarli z nami umowę TEXPACK, otrzymują komunikaty informujące o dostępności nowych zasobów do pobrania. Mogą w ten sposób posiadać stale aktualną bazę danych i najlepsze pokrycie diagnostyczne.