BMW

INFORMACJE O BMW
OSS został opracowany specjalnie dla niezależnych serwisów, firm, stowarzyszeń, szkół technicznych i organów publicznych. OSS zapewnia szeroki zakres informacji.
- Dane dotyczące konserwacji, naprawy i diagnostyki
- Dane o usługach handlowych (roboczogodziny)
- Koła/opony różne kombinacje
- Specjalistyczne doradztwo w zakresie technicznych aspektów części zamiennych i pojazdów za pośrednictwem działu pomocy technicznej

Dzięki internetowi, użytkownicy posiadają stały dostęp do najnowszych danych. Dlatego stosowanie kosztownych aktualizacji na CD nie jest konieczne.
WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP
- Procesor 2 GHz, 2 GB RAM, wystarczająca ilość miejsca na dysku twardym
- Monitor z rozdzielczością 1024 x 768
- Łącze Internetowe z minimalną prędkością 512 kb/s.

PROCEDURA PROWADZONA

- Przejdź na oficjalną stronę internetową
- Wybierz "Zarejestruj się"
- Wykonaj niezbędne kroki i wypełnij wszystkie pola
CO MOŻNA ZROBIĆ
 

NAVIGATOR TXC –TXT-NANO
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNT
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNC
- NAVIGATOR NANO z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNQ


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU

NIE

NIE
 

NAVIGATOR TXC-TXT
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNI lub DNB
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNN


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU


JESZCZE NIE

JESZCZE NIE
 

NAVIGATOR TXTs
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNF lub DNRDIAGNOSTYKA
PRZEPROGRAMOWANIE ECU


TAK

TAK< WsteczTEXA PASS-THRU: Informacje i szczegóły producenta


Interfejsy TEXA mogą być używane w trybie PASS-THRU we wszystkich markach, które certyfikowały ich użycie. Użytkownik końcowy musi sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego producenta, czy jego interfejs TEXA znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych. Interfejsy TEXA mogą być również stosowane w trybie PASS-THRU w pojazdach, dla których nie jest wymagana homologacja, z uwzględnieniem zasad podanych poniżej. Informacje te można również uzyskać, odwiedzając stronę internetową odpowiedniego producenta. Jeśli nie istnieje procedura homologacyjna poświadczająca kompletną zgodność systemu diagnostycznego producenta z Interfejsem TEXA stosowanym w trybie Pass-Thru, TEXA S.p.A nie gwarantuje, że Interfejs będzie funkcjonować prawidłowo i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za, częściowe lub całkowite, nieprawidłowe działanie funkcji w tym obszarze. Interfejsy TEXA pracujące w trybie PASS-THRU nie mogą być użyte do rozwiązywania problemów związanych ze szczególnymi cechami systemu diagnostycznego producentów pojazdów, które nie są zgodne ze standardem J2534-1/2. Użytkownik końcowy musi przyjąć to do wiadomości oraz zaakceptować pełną odpowiedzialność za problemy w pojeździe lub w podzespołach elektronicznych, na których przeprowadza operacje diagnostyczne i/lub programowania przy użyciu Interfejsów TEXA. TEXA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty lub nieprawidłowe działanie w pojeździe lub podzespołach pojazdu, które mogą wystąpić po, lub w wyniku używania Interfejsów TEXA w trybie PASS-THRU.