CITROEN

INFORMACJE O CITROEN
Po zarejestrowaniu się na dedykowanym portalu Citroen, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do czterech różnych programów narzędziowych: Dokumentacja, wsparcie, diagnostyka i szkolenia.
Użytkownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do usługi "Diagnostyka", mają dwie możliwości:
- kompletne rozwiązania diagnostyczne, do których można nabyć prawo użytkowania na okres 36 miesięcy (depozyt i płatności miesięczne). Ceny są podane na stronie internetowej.
- indywidualne rozwiązanie diagnostyczne i naprawcze, oparte na numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN).
Użytkownicy wybierający indywidualne rozwiązanie kupują tak zwaną licencję "Token", która upoważnia ich do używania oprogramowania do diagnozowania i naprawiania sterowników, a także do korzystania z serii diagnostycznych i kart technicznych do serwisowania i naprawiania pojazdów zarejestrowanych w systemie Citroen przez ich VIN . Cena licencji "Token" jest podana na stronie internetowej.

WYMAGANIA SYSTEMOWE
- Komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP
- procesor 2 GHz, 2 GB pamięci RAM, wystarczające wolne miejsce na dysku twardym
- Monitor z rozdzielczością 1024 x 768 pikseli
- Połączenie z Internetem z minimalną prędkością 512 kb / s.
PROCEDURA PROWADZONA
- Przejdź na oficjalną stronę internetową
- Wybierz REGISTER i zarejestruj się w witrynie, wykonując wszystkie czynności wymagane do utworzenia profilu użytkownika i uzyskania dostępu
- Wybierz opcję ON BOARD DOCUMENTATION, aby pobrać wszystkie instrukcje użytkownika i serwisowe dla wszystkich pojazdów
 
CO MOŻNA ZROBIĆ
 

NAVIGATOR TXC –TXT-NANO
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNT
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNC
- NAVIGATOR NANO z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNQ


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU

NIE

NIE
 

NAVIGATOR TXC-TXT
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNI lub DNB
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNN


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU


TAK

TAK
 

NAVIGATOR TXTs
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNF lub DNR
DIAGNOSTYKA
PRZEPROGRAMOWANIE ECU


TAK

TAK< WsteczTEXA PASS-THRU: Informacje i szczegóły producenta


Interfejsy TEXA mogą być używane w trybie PASS-THRU we wszystkich markach, które certyfikowały ich użycie. Użytkownik końcowy musi sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego producenta, czy jego interfejs TEXA znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych. Interfejsy TEXA mogą być również stosowane w trybie PASS-THRU w pojazdach, dla których nie jest wymagana homologacja, z uwzględnieniem zasad podanych poniżej. Informacje te można również uzyskać, odwiedzając stronę internetową odpowiedniego producenta. Jeśli nie istnieje procedura homologacyjna poświadczająca kompletną zgodność systemu diagnostycznego producenta z Interfejsem TEXA stosowanym w trybie Pass-Thru, TEXA S.p.A nie gwarantuje, że Interfejs będzie funkcjonować prawidłowo i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za, częściowe lub całkowite, nieprawidłowe działanie funkcji w tym obszarze. Interfejsy TEXA pracujące w trybie PASS-THRU nie mogą być użyte do rozwiązywania problemów związanych ze szczególnymi cechami systemu diagnostycznego producentów pojazdów, które nie są zgodne ze standardem J2534-1/2. Użytkownik końcowy musi przyjąć to do wiadomości oraz zaakceptować pełną odpowiedzialność za problemy w pojeździe lub w podzespołach elektronicznych, na których przeprowadza operacje diagnostyczne i/lub programowania przy użyciu Interfejsów TEXA. TEXA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty lub nieprawidłowe działanie w pojeździe lub podzespołach pojazdu, które mogą wystąpić po, lub w wyniku używania Interfejsów TEXA w trybie PASS-THRU.