HONDA

INFORMACJE O HONDA
MaRIS Pay & Go to usługa subskrypcji umożliwiająca dostęp do najnowszych informacji serwisowych i przeglądowych.
Strona internetowa jest regularnie aktualizowana i obejmuje większość modeli od 1995 roku.
Wyszukiwanie można przeprowadzać za pomocą tematu pomocniczego, częściowego, symptomowego lub kodu błędu (DTC).
Wyszukiwania obejmują instrukcje obsługi serwisowej, schematy połączeń elektrycznych i biuletyny pomocy technicznej oraz przedstawiają kompletne informacje na temat określonego tematu.
WYMAGANIA SYSTEMOWE
- MS Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej
- Adobe Acrobat Reader w wersji 7 lub nowszej
- Adobe Flash Player 9 lub nowszy i Adobe SVG Viewer 3.01.
Jeśli używasz programu Internet Explorer 11, dodaj adres "honda-eu.com" do Widoku Zgodności.
PROCEDURA PROWADZONA
- Przejdź na oficjalną stronę internetową
- W razie potrzeby kliknij przycisk Samochód lub Motocykl
- Zaznacz pole wyboru REGISTER/LOG IN
- Wybierz "REGISTER HERE" i poniżej "Nowy użytkownik czy wygasłe konto?"
- Zaakceptuj warunki użytkowania
- Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola
- Kliknij przycisk SAVE
CO MOŻNA ZROBIĆ
 

NAVIGATOR TXC –TXT-NANO
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNT
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNC
- NAVIGATOR NANO z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNQ


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU

NIE

NIE
 

NAVIGATOR TXC-TXT
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNI lub DNB
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNN


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU


TAK

JESZCZE NIE
 

NAVIGATOR TXTs
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNF lub DNR
DIAGNOSTYKA
PRZEPROGRAMOWANIE ECU


TAK

JESZCZE NIE< WsteczTEXA PASS-THRU: Informacje i szczegóły producenta


Interfejsy TEXA mogą być używane w trybie PASS-THRU we wszystkich markach, które certyfikowały ich użycie. Użytkownik końcowy musi sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego producenta, czy jego interfejs TEXA znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych. Interfejsy TEXA mogą być również stosowane w trybie PASS-THRU w pojazdach, dla których nie jest wymagana homologacja, z uwzględnieniem zasad podanych poniżej. Informacje te można również uzyskać, odwiedzając stronę internetową odpowiedniego producenta. Jeśli nie istnieje procedura homologacyjna poświadczająca kompletną zgodność systemu diagnostycznego producenta z Interfejsem TEXA stosowanym w trybie Pass-Thru, TEXA S.p.A nie gwarantuje, że Interfejs będzie funkcjonować prawidłowo i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za, częściowe lub całkowite, nieprawidłowe działanie funkcji w tym obszarze. Interfejsy TEXA pracujące w trybie PASS-THRU nie mogą być użyte do rozwiązywania problemów związanych ze szczególnymi cechami systemu diagnostycznego producentów pojazdów, które nie są zgodne ze standardem J2534-1/2. Użytkownik końcowy musi przyjąć to do wiadomości oraz zaakceptować pełną odpowiedzialność za problemy w pojeździe lub w podzespołach elektronicznych, na których przeprowadza operacje diagnostyczne i/lub programowania przy użyciu Interfejsów TEXA. TEXA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty lub nieprawidłowe działanie w pojeździe lub podzespołach pojazdu, które mogą wystąpić po, lub w wyniku używania Interfejsów TEXA w trybie PASS-THRU.