HYUNDAI

INFORMACJE O HYUNDAI
HERIOS jest internetowym systemem dla niezależnych serwisów i innych specjalistów zajmujących się naprawami i zainteresowanych naprawą lub obsługą pojazdów marki Hyundai.
Informacje udostępniane przez Internet są regularnie aktualizowane i uporządkowane w intuicyjny sposób, aby każdy posiadający dostęp do systemu mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje dotyczące pojazdu, nad którym pracuje. Informacje obejmują: Specyfikacje techniczne, schematy połączeń elektrycznych, opisy części, informacje o naprawie systemów pojazdów oraz informacje na temat serwisowania i naprawy nadwozia.

WYMAGANIA SYSTEMOWE
- System operacyjny: Windows XP (SP3), Vista, Windows 7, Mac OS X, Apple iOS, Android
- RAM: co najmniej 512 MB, zalecane 1 GB lub więcej
- Wolne miejsce na dysku twardym: minimum 2 GB
- Rozdzielczość monitora: minimum 1024 x 768
- Połączenie z Internetem: Internet Explorer 8 lub nowszy, Safari 5.1.7 lub nowszy, Google Chrome
- Adobe Reader 7.0 lub nowszy
- Adobe Flash Player w wersji 10.0 lub nowszej
- Adobe SVG 3.03

PROCEDURA PROWADZONA
- Przejdź na oficjalną stronę internetową
- Wybierz "Rejestracja"
- Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola, aby utworzyć profil użytkownika
- Akceptuj warunki umowy
- Wybierz "Utwórz profil"
CO MOŻNA ZROBIĆ
 

NAVIGATOR TXC –TXT-NANO
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNT
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNC
- NAVIGATOR NANO z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNQ


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU

Nie dozwolona

NIE
 

NAVIGATOR TXC-TXT
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNI lub DNB
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNN


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU


Nie dozwolona

NIE
 

NAVIGATOR TXTs
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNF lub DNR
DIAGNOSTYKA
PRZEPROGRAMOWANIE ECU


Nie dozwolona

TAK< WsteczTEXA PASS-THRU: Informacje i szczegóły producenta


Interfejsy TEXA mogą być używane w trybie PASS-THRU we wszystkich markach, które certyfikowały ich użycie. Użytkownik końcowy musi sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego producenta, czy jego interfejs TEXA znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych. Interfejsy TEXA mogą być również stosowane w trybie PASS-THRU w pojazdach, dla których nie jest wymagana homologacja, z uwzględnieniem zasad podanych poniżej. Informacje te można również uzyskać, odwiedzając stronę internetową odpowiedniego producenta. Jeśli nie istnieje procedura homologacyjna poświadczająca kompletną zgodność systemu diagnostycznego producenta z Interfejsem TEXA stosowanym w trybie Pass-Thru, TEXA S.p.A nie gwarantuje, że Interfejs będzie funkcjonować prawidłowo i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za, częściowe lub całkowite, nieprawidłowe działanie funkcji w tym obszarze. Interfejsy TEXA pracujące w trybie PASS-THRU nie mogą być użyte do rozwiązywania problemów związanych ze szczególnymi cechami systemu diagnostycznego producentów pojazdów, które nie są zgodne ze standardem J2534-1/2. Użytkownik końcowy musi przyjąć to do wiadomości oraz zaakceptować pełną odpowiedzialność za problemy w pojeździe lub w podzespołach elektronicznych, na których przeprowadza operacje diagnostyczne i/lub programowania przy użyciu Interfejsów TEXA. TEXA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty lub nieprawidłowe działanie w pojeździe lub podzespołach pojazdu, które mogą wystąpić po, lub w wyniku używania Interfejsów TEXA w trybie PASS-THRU.