KIA

INFORMACJE O KIA
Kia Tech Info to internetowy system przeznaczony dla niezależnych serwisów i innych specjalistów zajmujących się naprawami pojazdów, zainteresowanych naprawą lub obsługą pojazdów Kia.
Informacje udostępniane przez Internet są regularnie aktualizowane i uporządkowane w intuicyjny sposób, aby każdy posiadający dostęp do systemu mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje dotyczące pojazdu, nad którym pracuje. Informacje obejmują: Specyfikacje techniczne, schematy połączeń elektrycznych, opisy części, informacje o naprawie systemów pojazdów oraz informacje na temat serwisowania i naprawy nadwozia.
Aby uzyskać przegląd i przewodnik po stale aktualizowanych usługach, przejdź do

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Minimalne wymagania komputera:
System operacyjny: Windows 98, ME, 2000, XP, Vista
Należy zainstalować następujące programy:
- Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszy
Adobe Acrobat Reader 8.1.2
- Bez tego programu nie można otworzyć dokumentów w formacie PDF z menu "Szukaj".
PROCEDURA PROWADZONA
- Przejdź na oficjalną stronę internetową
- Wybierz "Rejestracja"
- Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola
- Zaznacz pole wyboru "Zgadzam się", aby zaakceptować warunki umowy
- Wybierz "Utwórz konto"
CO MOŻNA ZROBIĆ
 

NAVIGATOR TXC –TXT-NANO
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNT
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNC
- NAVIGATOR NANO z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNQ


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU

Nie dozwolona

NIE
 

NAVIGATOR TXC-TXT
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNI lub DNB
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNN


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU


Nie dozwolona

JESZCZE NIE
 

NAVIGATOR TXTs
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNF lub DNR
DIAGNOSTYKA
PRZEPROGRAMOWANIE ECU


Nie dozwolona

JESZCZE NIE< WsteczTEXA PASS-THRU: Informacje i szczegóły producenta


Interfejsy TEXA mogą być używane w trybie PASS-THRU we wszystkich markach, które certyfikowały ich użycie. Użytkownik końcowy musi sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego producenta, czy jego interfejs TEXA znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych. Interfejsy TEXA mogą być również stosowane w trybie PASS-THRU w pojazdach, dla których nie jest wymagana homologacja, z uwzględnieniem zasad podanych poniżej. Informacje te można również uzyskać, odwiedzając stronę internetową odpowiedniego producenta. Jeśli nie istnieje procedura homologacyjna poświadczająca kompletną zgodność systemu diagnostycznego producenta z Interfejsem TEXA stosowanym w trybie Pass-Thru, TEXA S.p.A nie gwarantuje, że Interfejs będzie funkcjonować prawidłowo i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za, częściowe lub całkowite, nieprawidłowe działanie funkcji w tym obszarze. Interfejsy TEXA pracujące w trybie PASS-THRU nie mogą być użyte do rozwiązywania problemów związanych ze szczególnymi cechami systemu diagnostycznego producentów pojazdów, które nie są zgodne ze standardem J2534-1/2. Użytkownik końcowy musi przyjąć to do wiadomości oraz zaakceptować pełną odpowiedzialność za problemy w pojeździe lub w podzespołach elektronicznych, na których przeprowadza operacje diagnostyczne i/lub programowania przy użyciu Interfejsów TEXA. TEXA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty lub nieprawidłowe działanie w pojeździe lub podzespołach pojazdu, które mogą wystąpić po, lub w wyniku używania Interfejsów TEXA w trybie PASS-THRU.