KONFORT 760R
760R BUS

Unikalne rozwiązania na wyposażeniu seryjnym

KONFORT 760 TOUCH- 760 BUS TOUCH

Model ten wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, z rozwiniętym interfejsem graficznym, wykorzystującym łatwe do zrozumienia obrazy i znaki.

Zarządzanie serwisem jest w pełni zautomatyzowane, nie wymaga użycia żadnego ręcznego zaworu.

Cechami charakterystycznymi tego modelu są systemy hermetycznych pojemników na olej, w pełni zautomatyzowane zarządzanie serwisem, system blokady wagi i automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika.

Może zostać zakupiona w konfiguracji na tradycyjny czynnik R134a, lub na nowy R1234yf, z możliwością późniejszego przezbrojenia na inną konfigurację, poprzez odpowiedni zestaw opcjonalny.

KONFORT 760R BUS

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA DUŻYCH UKŁADÓW A/C

Wersja 760R BUS, rozwinięta do obsługi układów klimatyzacji o dużej pojemności, wyposażona jest w zbiornik wewnętrzny o pojemności 30 kg, sprężarkę o pojemności 21cm3 służącą do odzysku czynnika chłodzącego oraz dwustopniową pompę próżniową o wydajności 146 l/min., zdolną do wytwarzania podciśnienia o wartości 0,030 mbar.

Podobnie jak standardowy model 760R, 760 BUS może pracować ze starym czynnikiem R134a jak lub nowym R1234yf. Korzystając ze specjalnego zestawu* można zmienić obsługiwany czynnik na drugi.

*Opcje

UNIKALNE ROZWIĄZANIA NA WYPOSAŻENIU SERYJNYM

HERMETYCZNE I WYMIENNE POJEMNIKI NA OLEJ

Standardowe niehermetyczne pojemniki zawsze zawierają pewien procent powietrza, a cząsteczki wody w nim zawarte mieszają się z olejem, powodując jego zawilgocenie. Rozwiązaniem TEXA są unikalne, opatentowane pojemniki na olej, które zapobiegają zawilgoceniu oleju. Pojemniki te mogą być ponownie wykorzystane, gdyż specjalne zabezpieczenie eliminuje dostęp nadmiernej ilości powietrza w momencie poboru oleju.

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW STACJI

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność, należy bezwzględnie zapobiegać kontaktowi różnych typów oleju i czynnika chłodzącego między sobą. Dlatego też TEXA opracowała specjalny sposób czyszczenia wewnętrznych przewodów stacji.

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE POJEMNIKÓW

Pojawienie się nowych typów pojazdów, w szczególności tych hybrydowych, doprowadziło do wprowadzenia zastosowania różnych typów olejów, w zależności od układu klimatyzacji w pojeździe (np. PAG lub POE). Zastosowanie nieprawidłowego typu oleju jest niebezpieczne i szkodliwe, dlatego też mechanik musi wyeliminować ryzyko ewentualnego błędu. TEXA rozwinęła system automatycznego rozpoznawania typu oleju, który wykorzystuje informacje z bazy danych o pojazdach i informuje o ewentualnym zastosowaniu nieprawidłowego pojemnika z olejem.

WENTYLACYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Nowy czynnik chłodzący R1234yf jest sklasyfikowany, jako gaz palny, zatem wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru. Stacje klimatyzacji serii KONFORT 700R posiadają system wentylatorów wysokiej wydajności, o podwójnej budowie, w celu wyeliminowania ewentualnego gromadzenia się czynnika pod obudową stacji.

AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOŚCI

Stacje obsługi klimatyzacji serii KONFORT 700 automatycznie wykonują podwójną kontrolę wycieków gazu ze zbiorników w trybie ciągłym. Wszystkie operacje dotyczące bezpieczeństwa odbywają się w pełni automatycznie, bez możliwości pomyłki lub niedopatrzenia ze strony operatora.

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny TEXA tworzony jest w oparciu o najbardziej restrykcyjne normy pod względem precyzji i jakości.

Dzięki zastosowaniu gęstej siatki czujników sterujących procesem weryfikacji i pobierania, oprogramowanie Texa zapewnia nieznaną dotychczas precyzję. Wykorzystanie automatycznych procedur pomaga mechanikom szczególnie podczas pracy na bardzo zaawansowanych systemach, takich jakie montowane są na przykład w nowych samochodach hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu wymiennych nośników pamięci (kart SD), dostępnych we wszystkich modelach, możliwe jest ich podłączenie do komputerów PC Windows w celu aktualizacji bazy danych marek i modeli, kontroli i poświadczenia wszystkich cykli serwisowych, a także wykonania aktualizacji oprogramowania.

OPCJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DRUKARKA TERMICZNA

Stacje klimatyzacji  mogą zostać wyposażone w praktyczną i funkcjonalną drukarkę termiczną. Jest ona niezwykle użyteczna i pozwala na wydruk niewielkiego raportu dotyczącego przebiegu obsługi systemu A/C. Na raporcie znajdują się takie informacje jak: ilość odzyskanego czynnika chłodniczego, typ oleju oraz ilość czynnika podanych do układu A/C.

REC+

REC+ to nowe, opatentowane rozwiązanie TEXA do odzyskiwania zanieczyszczonych czynników chłodniczych z układów klimatyzacji.

Urządzenie współpracuje z w pełni automatycznymi stacjami ładowania z gamy KONFORT (780 TOUCH, 760 TOUCH, 760 BUS TOUCH, 720 TOUCH, 707R, 760R, 760R BUS i 780R BI-GAS) i gwarantuje całkowicie bezpieczny odzysk czynnika chłodniczego. Spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne i bezpieczeństwa najważniejszych producentów pojazdów i pozwala odzyskać do 95% czynnika chłodniczego zawartego w układzie. Pod koniec odzysku zanieczyszczony czynnik chłodniczy może zostać odprowadzony do zewnętrznego zbiornika w celu jego utylizacji.

ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

Płukanie układu jest czynnością mechaniczną, która pozwala na oczyszczenie wszystkich przewodów układu klimatyzacji w pojeździe

Zestaw ten składa się z:
• Dodatkowego zbiornika na czynnik o pojemności 6 litrów z wziernikiem inspekcyjnym
•  Filtra mechanicznego ze stali nierdzewnej, który z łatwością może zostać wyjęty w celu czyszczenia
• Przewodów serwisowych o wysokiej wydajności i średnicy wewnętrznej 5 milimetrów
• Walizki zawierającej różnego rodzaju adaptery typu uniwersalnego

ZESTAW IDENTYFIKATORA CZYNNIKA

Urządzenie natychmiast wykrywa typ oraz czystość czynnika chłodzącego (R134a lub R1234yf) zastosowanego w pojeździe. Cała operacja zajmuje około jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i wstrzymuje pracę stacji.

ZESTAW KONTROLI WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI

Umożliwia przeprowadzenie dynamicznej kontroli temperatury na wylocie nawiewów klimatyzacji. Po wykonaniu kontroli stacja KONFORT TOUCH dostarcza szczegółowy raport, który poświadcza rzeczywistą wydajność danego układu.

ZESTAW VDC

TEXA opracowała interfejs VDC (Variable Displacement Compressor), który umożliwia testowanie układu klimatyzacji ze sprężarką o zmiennej pojemności.
VDC umożliwia mechanikowi interwencję i modyfikację sygnału sterującego sprężarką za pośrednictwem stacji serwisowej KONFORT w celu przetestowania funkcjonalności systemu.

Zestaw w walizce Forming Gas

Walizka Forming Gas, dołączona do zakupu wózka Forming Gas TTF 700 jako część oprzyrządowania, może być również zakupiona osobno do obsługi stacji ładowania klimatyzacji KONFORT (760R, 760R BUS, 770S, 780R i 744).

– Wymiary: 470x350x190 mm; Waga: 7 kg
– Komplet adapterów do podłączenia zbiornika Forming Gas
– Reduktor ciśnienia w zbiorniku gazu formującego: ciśnienie wejściowe 300 bar max, wyjście 100 bar max
– Zestaw przyłączeniowy do KONFORT 744 zawiera: Szybkozłącze do gazu formującego, elastyczny wąż 2500 mm do podłączenia wysokiego ciśnienia
– Zestaw przyłączeniowy do KONFORT 760R, 760R BUS, 770S i 780R zawiera: wąż 150 mm, zawór opróżniania, zawór bezpieczeństwa
– Uszczelki teflonowe

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

 • Obsługa układów na czynnik R134a lub R1234yf
 • Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości z rozwiniętym interfejsem graficznym
 • BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD
 • Ruchomy zespół manometry-wyświetlacz (z wyj. rynku niemieckiego)
  Zbiornik wewnętrzny 20 kg dla modelu 760R
 • Zbiornik wewnętrzny 30 kg dla modelu 760R BUS
 • Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr
 • Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
 • Dwustopniowa pompa próżniowa
 • Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegające zawilgoceniu
 • Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów
 • Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej
 • Automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika
  System blokady wagi
 • Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
 • Wielojęzyczne oprogramowanie
 • Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
 • Automatyczny alarm serwisowy
 • Uproszczone przeglądy stacji
 • Automatyczne odprowadzanie nieskroplonych gazów

 

OPCJA

 • Zestaw identyfikatora czynnika
 • Zestaw do płukania układu
 • Zestaw wydajności układu A/C pojazdu
 • Zestaw kontroli szczelności poprzez Forming Gas

broszury

Video

TEXA new Konfort series 700
TEXA KONFORT: total quality production line
High Quality Standards by TEXA