SZUKAJ URZĄDZENIA
ROZWIĄZANIA DLA
TYP PRODUKTU
ROZWIĄZANIE
TYP PRODUKTU
  • JEDNOSTKI WYŚWIETLAJĄCE
  • DIAGNOSTYKA
  • POMIARY
  • ANALIZA EMISJI SPALIN
  • ZDALNA DIAGNOSTYKA
  • STACJE KLIMATYZACJI
  • HEADLIGHT ANALYSIS
  • DEZYNFEKCJA
FUNKCJE
OPROGRAMOWANIE

KONFORT 760R 2 GAS READY


Model ten wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, z rozwiniętym interfejsem graficznym, wykorzystującym łatwe do zrozumienia obrazy i znaki.
Zarządzanie serwisem jest w pełni zautomatyzowane, nie wymaga użycia żadnego ręcznego zaworu.

Cechami charakterystycznymi tego modelu są systemy hermetycznych pojemników na olej, w pełni zautomatyzowane zarządzanie serwisem, system blokady wagi i automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika.

Może zostać zakupiona w konfiguracji na tradycyjny czynnik R134a, lub na nowy R1234yf, z możliwością późniejszego przezbrojenia na inną konfigurację, poprzez odpowiedni zestaw opcjonalny.

JESTEM ZAINTERESOWANY
PREZENTACJĄ PRODUKTU I PROSZĘ O KONTAKT!

KONFORT 760R BUS: IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA DUŻYCH UKŁADÓW A/C


Wersja 760R BUS, rozwinięta do obsługi układów klimatyzacji o dużej pojemności, wyposażona jest w zbiornik wewnętrzny o pojemności 30 kg, sprężarkę o pojemności 21cm3 służącą do odzysku czynnika chłodzącego oraz dwustopniową pompę próżniową o wydajności 146 l/min., zdolną do wytwarzania podciśnienia o wartości 0,030 mbar.

Podobnie jak standardowy model 760R, 760 BUS może pracować ze starym czynnikiem R134a jak lub nowym R1234yf. Korzystając ze specjalnego zestawu* można zmienić obsługiwany czynnik na drugi.

*Opcje

UNIKALNE ROZWIĄZANIA NA WYPOSAŻENIU SERYJNYM

HERMETYCZNE I WYMIENNE POJEMNIKI NA OLEJ


Standardowe pojemniki, które nie są hermetyczne, zawierają zawsze pewien procent powietrza, a cząsteczki wody zawarte w powietrzu mieszają się z olejem, powodując jego zawilgocenie. Jako rozwiązanie tego problemu TEXA proponuje specjalne, opatentowane pojemniki na olej, które zapobiegają jego zanieczyszczeniu. Pojemniki te są wymienne dzięki zastosowaniu specjalnego zabezpieczenia usuwającego nadmierną ilość powietrza podczas każdorazowego poboru oleju.

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW STACJI


Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność, należy bezwzględnie zapobiegać kontaktowi różnych typów oleju i czynnika chłodzącego między sobą. Dlatego też TEXA opracowała specjalny sposób czyszczenia wewnętrznych przewodów stacji.
 

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE POJEMNIKÓW


Pojawienie się nowych typów pojazdów, w szczególności tych hybrydowych, doprowadziło do wprowadzenia zastosowania różnych typów olejów, w zależności od układu klimatyzacji w pojeździe (np. PAG lub POE). Zastosowanie nieprawidłowego typu oleju jest niebezpieczne i szkodliwe, dlatego też mechanik musi wyeliminować ryzyko ewentualnego błędu. TEXA rozwinęła system automatycznego rozpoznawania typu oleju, który wykorzystuje informacje z bazy danych o pojazdach i informuje o ewentualnym zastosowaniu nieprawidłowego pojemnika z olejem.

SYSTEM WSPOMAGANIA PRECYZJI POMIARU

Wagi stosowane do ważenia czynnika chłodzącego dokonują pomiaru obarczonego nawet 20% błędem. Najczęstszą przyczyną wystąpienia tej niedokładności jest wypoziomowanie wagi w stosunku do podłoża w warsztacie. Nawet niewielkie nierówności w podłożu skutkują błędami w ważeniu i co za tym idzie, prowadzą do uszkodzenia lub wprowadzenia zbyt dużej ilości czynnika chłodzącego do układu w pojeździe. Specjalny SYSTEM WSPOMAGANIA PRECYZJI POMIARU opatentowany przez TEXA i wykorzystujący czujnik pochylenia, wykonuje kontrolę poziomu podłoża, eliminując możliwość wystąpienia błędu pomiarowego wagi.


WENTYLACYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Nowy czynnik chłodzący R1234yf jest sklasyfikowany, jako gaz palny, zatem wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru. Stacje klimatyzacji serii KONFORT 700R posiadają system wentylatorów wysokiej wydajności, o podwójnej budowie, w celu wyeliminowania ewentualnego gromadzenia się czynnika pod obudową stacji.


AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOŚCI

Stacje obsługi klimatyzacji serii KONFORT 700 automatycznie wykonują kontrolę wycieków gazu ze zbiorników w trybie ciągłym. Wszystkie operacje dotyczące bezpieczeństwa odbywają się w pełni automatycznie, bez możliwości pomyłki lub niedopatrzenia ze strony operatora.

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny TEXA tworzony jest w oparciu o najbardziej restrykcyjne normy pod względem precyzji i jakości.

Dzięki zastosowaniu gęstej siatki czujników sterujących procesem weryfikacji i pobierania, oprogramowanie Texa zapewnia nieznaną dotychczas precyzję. Wykorzystanie automatycznych procedur pomaga mechanikom szczególnie podczas pracy na bardzo zaawansowanych systemach, takich jakie montowane są na przykład w nowych samochodach hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu wymiennych nośników pamięci (kart SD), dostępnych we wszystkich modelach, możliwe jest ich podłączenie do komputerów PC Windows w celu aktualizacji bazy danych marek i modeli, kontroli i poświadczenia wszystkich cykli serwisowych, a także wykonania aktualizacji oprogramowania.

OPCJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Obsługa układów na czynnik R134a lub R1234yf
Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości z rozwiniętym interfejsem graficznym
BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD
Ruchomy zespół manometry-wyświetlacz (z wyj. rynku niemieckiego)
Zbiornik wewnętrzny 20 kg dla modelu 760R
Zbiornik wewnętrzny 30 kg dla modelu 760R BUS
Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr
Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
Dwustopniowa pompa próżniowa
Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegające zawilgoceniu
Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów
Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej
Automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika
System blokady wagi
Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
Wielojęzyczne oprogramowanie
Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
Automatyczny alarm serwisowy
Uproszczone przeglądy stacji
Automatyczne odprowadzanie nieskroplonych gazów

Tryby pracy:
- BAZA DANYCH
- PROGRAM ZAAWANSOWANY
- MOJA BAZA DANYCH

OPCJE
Zestaw do płukania układu, Zestaw VDC, Zestaw wydajności klimatyzacji pojazdu, Zestaw identyfikatora czynnika, drukarka termiczna, autodiagnostyka układu klimatyzacji.