OŚRODKI SZKOLENIOWE TEXAEDU

Wszystkie ośrodki szkoleniowe działające przy autoryzowanych dystrybutorach, dysponują najnowszymi urządzeniami TEXA oraz stanowiskami do testów praktycznych. Aule szkoleniowe przystosowane są  do korzystania z symulatorów i stacji roboczych, a trenerzy TEXA realizują program szkoleń z zakresu diagnostyki elektroniki pojazdów zawsze w oparciu o  testy praktyczne na pojazdach. Wykorzystanie urządzeń diagnostycznych bezpośrednio na sali szkoleniowej, przez każdego z uczestników, przyspiesza proces nauki  i podnosi jego skuteczność. Do każdego szkolenia uczniowie otrzymują podręcznik, który  napisany jest prostym i łatwym w zrozumieniu językiem, a jednocześnie jest planem szkolenia realizowanym przez trenera.

Program dydaktyczny TEXAEDU ma budowę modułową, co pozwala warsztatowi wybrać szkolenie najlepiej odpowiadające jego potrzebom. Szkoleniowcy działający przy ośrodkach szkoleniowych odbywają okresowe szkolenia aktualizacyjne w centrali TEXA, a ich wiedza sprawdzana jest poprzez pisemne testy. Pozytywne zaliczenie testów upoważnia zewnętrznych szkoleniowców do prowadzenia zajęć w swoich centrach szkoleniowych. W każdej pierwszej edycji nowego szkolenia, organizowanego w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych TEXAEDU, uczestniczy trener techniczny z centrali TEXA. Po zakończeniu każdego szkolenia TEXAEDU uczestnicy wypełniają test kontrolujący pozyskanie wiedzy z jego zakresu.