Obsługa Klienta

stałe wsparcie warsztatu

TEX@INFO

Dzięki umowie TEX@INFO, każdy mechanik może wybrać usługi wsparcia, które chciałby aktywować na swoim urządzeniu.

Do dyspozycji jest Call Center TEXA, który poprzez bezpośrednie wsparcie technika jest gotów niezwłocznie odpowiedzieć na każdy problem rozpoznany w samochodzie. Można pozyskać dostęp do bazy danych TEXA "Rozwiązane Problemy", aby wyszukiwać procedury napraw opracowane już przez innych mechaników na całym świecie.

Można także zasięgnąć informacji w niezliczonej ilości biuletynów technicznych, które oferują rozwiązania najczęściej występujących problemów.

Mechanik może wreszcie skorzystać z iSupport aby poprosić dział wsparcia o pomoc, wskazać ewentualne anomalia oprogramowania czy zawnioskować o wdrożenie diagnostyki jeszcze nieobecnego systemu.



TEXPACK

TEXAPACK jest umową roczną na aktualizację oprogramowania przewidzianą dla pięciu środowisk diagnostycznych TEXA (CAR, TRUCK, BIKE, OFF-HIGHWAY i MARINE), która umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału urządzenia diagnostycznego.

Dzięki TEXPACK, mechanik ma możliwość ciągłej aktualizacji urządzenia diagnostycznego TEXA, korzystania z nowości rynkowych oraz obsługi najnowszych marek i modeli pojazdów, wykorzystania nowych zasobów diagnostycznych, interaktywnych schematów elektrycznych, kart systemów i komponentów, biuletynów technicznych i danych mechanicznych oraz niezliczonych funkcji oprogramowania i stale rozwijanego pokrycia diagnostycznego, co sprawia, że urządzenie TEXA jest wciąż bardziej kompletne i skuteczne.

TEXA nieustannie pracuje nad rozwojem oprogramowania i wdrażania wciąż nowych opcji diagnostycznych, których obecnie jest dostępnych ponad 400.000.