PASS-THRU

Najczęściej zadawane pytania

FAQ:

 • Normy Pass-Thru J2534 i ISO22900 definiują standardowe interfejsy programowania ECU (electronic control unit) komponentów SW jak i HW, przewidziane w europejskich regulacjach prawnych EuroV dla samochodów dostawczych i Eur VI dla samochodów ciężarowych.
 • Producenci pojazdów zobligowani są dostarczać informacje z zakresu napraw i serwisowania zarówno w postaci dokumentów pisemnych, jak i danych elektronicznych możliwych do pozyskania poprzez technologię OBD

Dlaczego standaryzacja jest ważna ?

 • Norma wymaga od producentów sprzętu diagnotycznego zgodności z dwoma rodzajami standardów SAE J2534, lub ISO 22900. W przypadku potwierdzenia przez producenta zgodności z tymi standardami, należy również określić szczegóły standardu, do którego się odnosi.
 • Norma przewiduje możliwość oddania w ręce warsztatu jednego uniwersalnego interfejsu (VCI- vehicle communication interface np z serii NAVIGATOR), który może być wykorzystany do komunikacji / przeprogramowania sterowników różnych marek pojazdów. Otwiera to możliwość zakupu intefejsu diagnostycznego niezależnych producentów wyposażenia warsztatowego i uwolnienia się od konieczności stosowania wyłącznie testerów fabrycznych poszczególnych producentów pojazdów.
 • Produkty TEXA (odnosimy się tutaj do wybranych interfejsów linii NAVIGATOR) posiadają pełną kompatybilność z J2534-1. Dla urządzeń zgodnych z J2534-2, stosowanych do przeprogramowania CAN Single Wire wymagany jest kabel opcjonalny.
 • Także ISO22900-1 (kompatybilność elektryczna) jest respektowana przez wybrane produkty TEXA
 • Dostęp do nich jest kontrolowany poprzez producentów pojazdów. Wymagają uwierzytelnienia, a w niektórych przypadkach otrzymania “ticket’ów dostępu” do wyższego poziomu bezpieczeństwa (patrz Opel, kod DUNS)
 • Producent przewiduje opłatę za korzystanie z tych usług, skalkulowaną w różny sposób np.: za godzinę, dzień, tydzień, miesiac, rok lub sesję.
 • Często wymagane jest skorzystanie ze szkolenia, aby uzyskać możliwość przeprowadzania bardziej złożonych funkcji przeprogramowania.
 • Funkcje PASS-THRU, mogą być użyte za każdym razem, kiedy konieczne jest zaktualizowanie oprogramowania sterownika samochodowego w sytuacji jego złego funkcjonowania. W przypadku braku możliwości użycia PASS-THRU mechanik zmuszony jest zwróćić się o pomoc do ASO danego producenta. Mając jednak dostęp do PASS-THRU mechanik uwalnia się od tej konieczności.


UWAGA: Aby wykonanać funkcje przeprogramowania dotyczące systemów bezpieczeństwa (np. sterowniki immobilizera lub systemu antywłamaniowego) dostawca usługi Pass-THRU może wymagać od niezależnego warsztatu, specyficznych dokumentów np.:

 • wpis do rejestru działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie warsztatu
 • zaświadczenie o niekaralnosci
 • Komputer lub inna jednostka wizualizująca podłączona do internetu:
  • Standardowy PC dostępny na rynku, wyposażony w gniazdo USB, szeregowe, LAN, WIFI. Zasadniczo każdy producent stawia zarówno minimalne wymagania sprzętowe jak i dotyczące systemu operacyjnego. W związku z tym, AXONE 4, jako jednostka wizualizujaca, może posiadać ograniczenia w stosunku do wymagań stawianych przez niektórych producentów.
 • Intrerfejs do komunikacji z samochodem (VCI), który spełnia wymagania J2534 (1 lub 2) lub J22900 (1,2 lub 3) jak np. niektóre produkty TEXA z serii NAVIGATOR ( w zależności od specyfikacji technicznej)
  • UWAGA: Interfejs musi mieć osobną aprobatę każdego producenta. Niektórzy producenci dopuszczają użycie interfejsu nie posiadającego aprobaty, ale w tych przypadkach producent nie bierze odpowiedzialnosci za operacje przeprowadzone przy jego pomocy.
 • Oprogramowanie specyficzne dla Producenta
  • pobrane ze strony www producenta, lub otrzymane od producenta na CD/DVD
 • Norma przewiduje możliwość przeprogramowania wszystkich sterowników obecnych w samochodzie. W wielu samochodach funkcja ta nie jest zalecana, ale wręcz konieczna (np. w BMW wymaga kontroli SW wielu sterowników i jeśli jest to konieczne obliguje użytkownika do ich aktualizcji). Przprogramowanie jest możliwe również w przypadku samochodów nie posiadających złącza OBD (np. TOYOTA) zgodnie z obsługiwanym protokołem (J2534-1 o J2534-2).
 • Producent oddaje do dyspozycji własne i właściwe swoim wymaganiom oprogramowanie, a to oznacza że podstawową trudnością dla mechanika jest znajomość działania tego oprogramowania. Użytkownik musi dokonywać różnych wyborów (funkcji diagnostycznych), poruszać sie po oprogramowaniu, które nie zawsze jest całkiem oczywiste.
 • Diagnostyka
  • Norma Euro 5 nie zobowiązuje do dostarczania diagnostyki online, nawet jeśli niektórzy to robią. Większość producentów daje możliwość użycia właściwego oprogramowania w dwóch trybach. Jeden ogranicza się tylko do przeprogramowania, drugi natomiast pozwala na kompletną diagnostykę, np.:
   • przeprogramowanie i diagnostyka GM, Mercedes, Grupa VAG, Toyota/Lexus
   •  tylko przeprogramowanie: Reanult i Hyunday
   •  tylko diagnostyka: Volvo


UWAGA: każdy producent pojazdów aktualizuje okresowo dane oprogramowanie i jego funkcjonalność, dltego też określone informacje mogą zmieniać się w czasie. Zaleca się sprawdzanie niniejszych informacji na stronach internetowych producenta.

 • INFORMACJE:
  • Generalnie są oddane do dyspozycji (do zweryfikowania w zależności od producenta) informacje dotyczące: identyfikacji samochodu, instrukcji obsługi, informacji i danych typowych dla diagnostyki danego komponentu, schematy elektryczne, kody błędów, kalibracje oprogramowania i procedury przeznaczone dla konkretnego pojazu, informacje dotyczące specjalnych przyrządów naprawczych, informacje dotyczące reprogramowania sterowników J2534 lub ISO22900

Więcej szczegółów o przeprogramowaniu lub diagnostyce

 • Warsztat rejestruje się na dedykowanej stronie producenta
 • Mechanik instaluje lokalnie, na PC, odpowiednie oprogramowanie producenta. Zazwyczaj istnieje możliwość pobrania oprogramowania ze strony producenta, w innych przypadkach należy zamówić CD lub DVD
 • Może wystąpić konieczność aktywacji oprogramowania producenckiego za pomocą odpowiednich kodów otrzymanych od producenta
 • Warsztat płaci kwotę x za dostęp do żądanej usługi (za dzień, miesiąc, sesję itp). Koszt takiej usługi zmienia się w zależności od producenta i samochodu i waha się w zakresie od 10eur/dzień aż do abonamentów rocznych w kwocie 5 tys. Euro
 • Generalnie warsztat akceptuje przyjęcie odpowiedzialności w zakresie możliwych skutków przeprowadzanych przez siebie operacji na pojeździe. Producent generalnie zgadza się na przejęcie odpowiedzialności przez warsztat.
 • Podczas tych procesów, oprogramowanie producenta łączy się z centralnym serwerem za pośrednictwem połączenia internetowego, które musi być wydajne. W istocie, serwer producenta:

  • zarządza lub informuje o uwierzytelnianiu dostępu
  • kontroluje w czasie rzeczywistym aktualizacje wprowadzane do lokalnego oprogramowania producenta
  • pobiera informacje techniczne dotyczące identyfikacji pojazdu, podzespołu, schematu elektrycznego, itp.. (zgodnie z danymi podanymi przez producenta)
  • pobiera ewentulne nowe mapy do przeprogramowania

  POŁĄCZENIE INTERNETOWE JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM
 • Jest to etap, w czasie którego należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ działa się bezpośrednio na pojeździe. Konieczne jest zachowanie maksymalnej uwagi podczas procedur wskazywanych przez producenta pojazdu. Niektóre punkty są szczególnie istotne:

  • ciągłe zasilanie w pojeździe (niezbędne wykorzystanie jest zasilania wspomagajcego POWER ASSIST)
  • system elektryczny pojazdu musi być sprawny
  • stabilne połączenie z internetem
  • dokładne wykonywanie pisemnych poleceń dostarczanych przez oprogramowanie producenta.

  Więcej informacji:
 • Odwiedzamy stronę internetową producenta, aby zapoznać się z różnymi informacjami. Zazwyczaj dostępnych jest kilka zakładek dotyczących interesującego nas tematu. Na przykład, BMW oferuje zakładki poświęcone wyszukiwaniu DTC, schematom, biuletynom technicznym i innym. Podobnie może być dla innych marek. System opłat stosowany przez grupę VAG jest oddzielny w zakresie dostępu do informacji i do diagnostyki.
POPRZEDNIA GENERACJA VCI
(PXA)

Wykaz kompatybilnych urządzeń:
– TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNT
– TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNC
– NAVIGATOR NANO z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNQ


Aby pobrać plik konfiguracyjny dla Twojego urządzenia:

KLIKNIJ TUTAJ

NOWA GENERACJA VCI
(CORTEX)

Wykaz kompatybilnych urządzeń:
– TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNI, DNB, DNF lub DNR
– TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNN
– TXT MULTIHUB

Aby pobrać plik konfiguracyjny dla Twojego urządzenia:
KLIKNIJ TUTAJ

Interfejsy TEXA mogą być używane w trybie PASS-THRU we wszystkich markach, które certyfikowały ich użycie. Użytkownik końcowy musi sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego producenta, czy jego interfejs TEXA znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych. Interfejsy TEXA mogą być również stosowane w trybie PASS-THRU w pojazdach, dla których nie jest wymagana homologacja, z uwzględnieniem zasad podanych poniżej. Informacje te można również uzyskać, odwiedzając stronę internetową odpowiedniego producenta. Jeśli nie istnieje procedura homologacyjna poświadczająca kompletną zgodność systemu diagnostycznego producenta z Interfejsem TEXA stosowanym w trybie Pass-Thru, TEXA S.p.A nie gwarantuje, że Interfejs będzie funkcjonować prawidłowo i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za, częściowe lub całkowite, nieprawidłowe działanie funkcji w tym obszarze. Interfejsy TEXA pracujące w trybie PASS-THRU nie mogą być użyte do rozwiązywania problemów związanych ze szczególnymi cechami systemu diagnostycznego producentów pojazdów, które nie są zgodne ze standardem J2534-1/2. Użytkownik końcowy musi przyjąć to do wiadomości oraz zaakceptować pełną odpowiedzialność za problemy w pojeździe lub w podzespołach elektronicznych, na których przeprowadza operacje diagnostyczne i/lub programowania przy użyciu Interfejsów TEXA. TEXA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty lub nieprawidłowe działanie w pojeździe lub podzespołach pojazdu, które mogą wystąpić po, lub w wyniku używania Interfejsów TEXA w trybie PASS-THRU.