Polityka Cookie

Rozszerzone oświadczenie o plikach cookie

Cookies to fragmenty kodu zainstalowane w przeglądarce, które pomagają Administratorowi w świadczeniu usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z celów instalacji plików Cookies mogą również wymagać zgody Użytkownika.

Statystyki techniczne i zbiorcze Pliki cookie

Czynności ściśle niezbędne do funkcjonowania

Ta aplikacja wykorzystuje pliki cookie do zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych czynności, które są ściśle niezbędne do jego funkcjonowania, na przykład w związku z dystrybucją ruchu.Saving activities for preferences, optimization and statistics.

Zapisywanie działań dla preferencji, optymalizacji i statystyk

Ta aplikacja wykorzystuje pliki cookie do zapisywania sesji użytkownika i wykonywania innych czynności, które są ściśle niezbędne do jego funkcjonowania, na przykład w związku z dystrybucją ruchu.

 Inne rodzaje plików cookie lub narzędzia stron trzecich, które mogą z nich korzystać

Niektóre z wymienionych poniżej usług zbierają statystyki w formie zbiorczej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Administratora – w zależności od opisu – bez pomocy osób trzecich.

Jeżeli wymienione narzędzia obejmują obecność usług obsługiwanych przez osoby trzecie, mogą one – oprócz tego, co jest określone i również bez wiedzy Administratora – wykonywać czynności śledzenia Użytkowników. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zapoznaj się z polityką prywatności wymienionych usług.

 Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.

Interakcje i informacje uzyskane z tej Aplikacji w każdym przypadku podlegają ustawieniom prywatności Użytkownika związanym z każdą siecią społecznościową.

Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, zbiera ona dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe Facebooka (Facebook, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook, dostarczane przez Facebook, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatoności

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twittera (Twitter, Inc.)

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twittera to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter świadczone przez Twitter, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatności

Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ (Google Inc.)

Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ to usługi interakcji z siecią społecznościową Google+ dostarczane przez Google Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA –  Polityka Prywatności

Przyciski i widżety społecznościowe LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Przycisk i widżety społecznościowe LinkedIn to usługi interakcji z siecią społecznościową LinkedIn świadczone przez LinkedIn Corporation.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA –  Polityka Prywatności

Reklama

Usługi te umożliwiają wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej w różnych formach reklamy, takich jak baner, również w odniesieniu do zainteresowań Użytkownika.

Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki użytkowania podane są poniżej.

Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać pliki Cookie do identyfikacji Użytkownika lub wykorzystywać technikę retargetingu behawioralnego, która wyświetla reklamy dopasowane do zainteresowań i zachowań Użytkownika, rozpoznawane nawet poza tą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności odpowiednich usług.

 DoubleClick for Publishers (Google Inc.)

DoubleClick for Publishers to usługa reklamowa świadczona przez Google Inc., z którą Administrator może prowadzić kampanie reklamowe w połączeniu z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, z którymi Administrator, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, nie ma bezpośredniego związku.

Użytkownicy, którzy nie chcą być śledzeni przez różne sieci reklamowe, mogą skorzystać z Youronlinechoices. Aby zrozumieć sposób wykorzystania danych przez Google, zapoznaj się ze standardami dla partnerów Google.

Ta usługa korzysta z pliku cookie „DoubleClick”, który śledzi użycie @ {brakującego zamiennika: it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} oraz zachowanie użytkownika w odniesieniu do reklam, oferowanych produktów i usług.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z używania pliku cookie DoubleClick, pod warunkiem jego dezaktywacji: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=pl 

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA –  Polityka Prywatności

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi Przetwarzania Danych monitorowanie i analizowanie danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowania Użytkownika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje Dane osobowe zebrane w celu śledzenia i badania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.

Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka Prywatności – Opt Out

Monitorowanie konwersji reklam na Facebooku (Facebook, Inc.)

Monitorowanie konwersji Facebook Ads to usługa statystyk dostarczana przez Facebook, Inc. łącząca dane z sieci reklamowej Facebooka z akcjami wykonywanymi w ramach tej Aplikacji.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA –  Polityka Prywatności

Monitorowanie konwersji Google AdWords (Google Inc.)

Monitorowanie konwersji Google AdWords to usługa statystyczna świadczona przez firmę Google Inc. łącząca dane z sieci reklamowej Google AdWords z akcjami wykonywanymi w ramach tej Aplikacji.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA –  Polityka Prywatności

Monitorowanie konwersji reklam na Twitterze (Twitter, Inc.)

Monitorowanie konwersji Twitter Ads to usługa statystyk dostarczana przez Twitter, Inc. łącząca dane z sieci reklamowej Twittera z akcjami wykonywanymi w ramach tej Aplikacji.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA –  Polityka Prywatności

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Usługi te umożliwiają przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji, a także umożliwiają interakcję z nimi.

W przypadku instalacji tego typu usługi możliwe jest, nawet w przypadku niekorzystania z niej przez Użytkowników, zbieranie przez nią danych o ruchu na stronach, na których jest instalowana.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts to usługa wyświetlania stylów czcionek obsługiwana przez Google Inc., która umożliwia tej Aplikacji integrowanie takich treści na swoich stronach.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA –  Polityka Prywatności

Widżet Google Maps (Google Inc.)

Google Maps to usługa wyświetlania map prowadzona przez Google Inc., która umożliwia tej Aplikacji zintegrowanie takich treści z jej stronami.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA –  Polityka Prywatności

Widżet Video Youtube (Google Inc.)

Youtube to usługa przeglądania treści wideo prowadzona przez Google Inc., która umożliwia tej Aplikacji integrowanie takich treści na swoich stronach.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA –  Polityka Prywatności

Remarketing i kierowanie behawioralne

Usługi te pozwalają tej Aplikacji i jej partnerom informować, optymalizować i wyświetlać reklamy w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Aplikacji przez Użytkownika.
Czynność ta jest wykonywana poprzez śledzenie danych o użytkowaniu oraz za pomocą plików cookie, informacji przekazywanych partnerom zarządzającym działaniami remarketingu i targetowania behawioralnego.
 
Remarketing na Facebooku (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook, Inc., która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Facebook. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA Polityka Prywatności – Opt Out
 

Jak mogę sprawdzić instalację plików cookie?

Oprócz tego, co wskazano w niniejszym dokumencie, Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików Cookies bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i uniemożliwiać – na przykład – instalowanie ich przez osoby trzecie. Poprzez preferencje przeglądarki Użytkownicy mogą również usunąć pliki cookie zainstalowane w przeszłości, w tym plik cookie, który prawdopodobnie zapisuje zgodę na instalację plików cookie przez tę witrynę. Należy pamiętać, że wyłączenie wszystkich plików cookie może zakłócić działanie tej witryny. Użytkownik może znaleźć informacje o sposobie zarządzania plikami Cookies w swojej przeglądarce pod następującymi adresami:  Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari and Microsoft Windows Explorer.

W przypadku usług świadczonych przez osoby trzecie, Użytkownik może również skorzystać z prawa do sprzeciwienia się śledzeniu, pytając za pośrednictwem polityki prywatności strony trzeciej, za pośrednictwem linku do rezygnacji, jeśli zostało to wyraźnie podane, lub kontaktując się bezpośrednio z tym samym.

Niezależnie od powyższego Administrator informuje, że Użytkownik może korzystać z Your Online Choices. Dzięki tej usłudze możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Administrator zaleca Użytkownikom korzystanie z tego zasobu oprócz informacji zawartych w niniejszym dokumencie.


Kontroler Przetwarzania Danych

TEXA S.p.A.,

privacy@texa.com

Ponieważ instalacja plików cookie i innych systemów śledzenia obsługiwanych przez strony trzecie za pośrednictwem usług używanych w tej Aplikacji nie może być technicznie kontrolowana przez Administratora, wszelkie odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, zapoznaj się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na plikach Cookies oraz ich bardzo ścisłą integrację z funkcjonowaniem sieci, Użytkownicy proszeni są o kontakt z Administratorem w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z tych samych plików Cookies oraz korzystania z to samo – na przykład przez osobę trzecią – wykonane za pośrednictwem tej witryny.


Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.


Dane użytkowania

Są to informacje gromadzone automatycznie przez tę Aplikację (lub przez aplikacje stron trzecich, z których korzysta ta Aplikacja), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników, którzy łączą się z tą Aplikacją, adresy w notacji URI (jednolity zasób Identyfikator), czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itp.) Kraj pochodzenia , funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym Użytkownika.


Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która musi pokrywać się z osobą zainteresowaną lub być przez nią zatwierdzona i której Dane Osobowe są przetwarzane.


Osoba zainteresowana

Osoba fizyczna lub prawna, której dotyczą Dane Osobowe.


Kierownik ds. Przetwarzania Danych (lub Kierownik)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja wyznaczona przez Administratora Przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


Kontroler przetwarzania (lub kontroler)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja, której funkcją jest, również wspólnie z innym Administratorem, zarządzanie decyzjami dotyczącymi celów, sposobów przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych narzędzi, w tym profilu bezpieczeństwa, w związku z działaniem i korzystaniem z tej Aplikacji. Administrator Przetwarzania Danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej Aplikacji.


Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone są Dane Osobowe Użytkowników.


Cookie

Niewielki fragment danych przechowywany na urządzeniu Użytkownika.


Odniesienia prawne

Informacja dla europejskich użytkowników: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z art. 10 dyrektywy nr 95/46/WE oraz przepisów dyrektywy 2002/58/WE zaktualizowanej dyrektywą 2009/136/WE w zakresie plików cookie.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tylko tej Aplikacji.

Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2015

iubenda obsługuje tę stronę i gromadzi określone dane osobowe użytkowników

Zobacz pełną politykę prywatności