TEXAEDU

Nasz dział TEXAEDU w całości jest poświęcony szkoleniom w zakresie technologii motoryzacyjnej i oferuje kompletny program kursów dla specjalistów mechatroniki

PROJEKT TEXAEDU

TEXAEDU jest działem szkoleń technicznych, oferującym kompleksowy program edukacyjny dla mechaników samochodowych, w oparciu o:

szereg kursów dotyczących konkretnych środowisk
innowacyjne narzędzia edukacyjne
certyfikowana organizacja szkoleniowa
wykwalifikowani szkoleniowcy

Program dydaktyczny ma budowę modułową, co pozwala każdemu warsztatowi na wybór szkolenia, które najlepiej odpowiada jego specyficznym oczekiwaniom, co ma szczególne znaczenie przy przejściu z zagadnień mechanicznych i elektronicznych do mechatronicznych. TEXA, produkując szeroką gamę urządzeń diagnostycznych, rozumie dobrze rzeczywiste potrzeby związane z naprawami samochodów, co jest jej dużym atutem w czasie szkoleń TEXAEDU: integracja testów praktycznych i symulacji z urządzeniami diagnostycznymi, stymuluje bardziej aktywny i dynamiczny udział w szkoleniach i przyspiesza proces nauki.

W maju 2009 roku, stowarzyszenie zrzeszające specjalistów branży motoryzacyjnej i producentów pojazdów, przyznało programowi TEXAEDU „Trophy of Excellence” za zaangażowanie i wysiłek, jaki TEXA wkłada w rozpowszechnianie wiedzy związanej z naprawami pojazdów.