ZŁOMOWANIE PRODUKTÓW

 

 

 

 

 

Firma TEXA POLAND Sp. z o.o. prowadzi działalność bez szkody dla środowiska i przestrzega zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym co stanowi dla Nas priorytet. Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska jako Wprowadzający sprzęt pod numerem GIOŚ E0014764WZBW i podjęliśmy współpracę z ELECTRO-SYSTEM Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

 

 

 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

  • Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.
  • Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
  • Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.
 
W celu oddania produktu do złomowania prosimy o kontakt telefoniczny:
32 364 18 00

Ważna Informacja dla Naszych Klientów

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 maja 2024 roku nastąpiła zmiana lokalizacji Magazynu oraz Serwisu TEXA Poland. Nowy adres, pod którym jesteśmy dostępni dla Państwa, to:

ul. Laryska 21, 41-404 Mysłowice

Prosimy o zwrócenie uwagi na tę zmianę przy planowaniu przyszłych wizyt lub wysyłaniu do nas przesyłek.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu 32 364 18 88

Z poważaniem, Zespół TEXA Poland