LEXUS

INFORMACJE O LEXUS
Strona internetowa Lexus-Tech zawiera dużą ilość informacji. Aby ułatwić dostęp do nich, rozmieszczono je w następujących sekcjach:
NOWE WŁAŚCIWOŚCI I FUNKCJE (NCF)
Opis właściwości, struktury i funkcjonowania elementów i technologii wykorzystanych w pojeździe. Ta sekcja umożliwia również dokładne zidentyfikowanie pojazdu po numerze VIN (Vehicle Identity Number) i kodzie modelu. Prawidłowa identyfikacja pojazdu jest niezbędna, aby zamówić właściwe części zamienne wykorzystywane do napraw i konserwacji.
INSTRUKCJE NAPRAW (RM)
Kompletny przewodnik po kodach diagnostycznych oraz procedurach przeglądowych i naprawczych silników, przekładni, skrzyń biegów, desek rozdzielczych, układów paliwowych, systemów ogrzewania i klimatyzacji, zawieszenia, hamulców i systemów bezpieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa SRS. W niektórych przypadkach mogą być również dostępne oddzielne publikacje (suplementy), opisujące nowe właściwości lub technologie wprowadzone po wydaniu podręcznika.
SCHEMATY ELEKTRYCZNE (EWD)
Schematyczne przedstawienie systemów okablowania pojazdów i podzespołów.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NAPRAWY OKABLOWANIA
Wymiana złączy i naprawa kabli.
INSTRUKCJE NAPRAWY NADWOZIA DLA POJAZDÓW USZKODZONYCH W WYPADKACH (BRM)
Rysunki wymiarowe i procedury naprawy uszkodzonego nadwozia pojazdu.
Poradnik konwersji nadwozia
Wytyczne dla warsztatów blacharskich, konstruktorów i producentów pojazdów dostawczych.
KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS)
Krótkie informacje dotyczące dostępnych funkcji i podstawowe informacje serwisowe.
BIBLIOTEKA INFORMACJI SERWISOWEJ (SIL)
Pełna, dostępna biblioteka zawierająca wszystkie opublikowane instrukcje, w tym suplementy, dla określonego pojazdu. Na przykład, NCF RM EWD BRM SDS.
INSTRUKCJA MONTAŻU AKCESORIÓW (AIM)
Procedury instalowania akcesoriów.
DOKUMENTY HOMOLOGACYJNE (HODO)
Są to dokumenty zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, które muszą być załączane do akcesoriów montowanych w pojazdach przed sprzedażą. W niektórych przypadkach, jeśli pojazd jest importowany lub eksportowany, dokumenty te mogą być wymagane w celu potwierdzenia certyfikacji zgodności.
BIULETYNY SERWISU TECHNICZNEGO (TSB)
Dalsze informacje dotyczące konserwacji i napraw, które mogą nie być zawarte w instrukcji serwisowej lub uzupełniać ją. Zobacz także kampanie i przypomnienia.
Harmonogramy konserwacji
Harmonogramy konserwacji zawierają wymagania dotyczące napraw i konserwacji Toyota/Lexus obowiązujące w całej Europie. Określają, jakie części mają zostać kontrolowane lub wymienione w określonym przedziale czasu lub przebiegu. (Należy pamiętać, że harmonogramy konserwacji są obowiązujące dla całej Europy, ale szczególne warunki użytkowania, takie jak zła pogoda lub trudne warunki jazdy, mogą wymagać odpowiednich zmian). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat harmonogramów konserwacji obowiązujących w Twoim kraju, skontaktuj się z oficjalnym Importerem Toyota. Sekcja informacji ogólnych niniejszej witryny internetowej zawiera linki do różnych krajowych witryn Toyota i Lexus.
Katalog części zamiennych
Katalog ten zawiera kody oryginalnych części zamiennych Toyota. Kody katalogowe są podawane wyłącznie w celach konsultacyjnych. Niniejsza strona nie zezwala na zamawianie części zamiennych.
Podręczniki kosztów pracy (FRM)
Podręczniki te zawierają informacje na temat czasu potrzebnego do wykonania napraw. Są one przewidziane i stosowane przede wszystkim do obliczania kosztów napraw gwarancyjnych. Dane te są orientacyjne i nie powinny być wykorzystywane do sporządzania zestawień czasu naprawy lub kosztów w niezależnych serwisach, ponieważ warunki pracy w takich serwisach różnią się od warunków, w jakich przeprowadzane są naprawy gwarancyjne.
Narzędzia specjalne (SST)
SST to specjalne narzędzia Toyota do wykonywania różnych typów napraw. W przeciwieństwie do standardowych narzędzi dostępnych na rynku, narzędzia specjalne są przeznaczone do konkretnych zadań i mogą być używane tylko w samochodach Toyota. Ich użycie może wymagać szczególnej wiedzy lub przeszkolenia. Narzędzia te można zamówić za pośrednictwem oficjalnej sieci autoryzowanych punktów serwisowych Toyota.
Narzędzie diagnostyczne IT2
Narzędzie diagnostyczne IT2 przyspiesza wiele operacji diagnostycznych. Podobnie jak w przypadku narzędzi specjalnych, można je zamówić za pośrednictwem oficjalnej sieci autoryzowanych punktów serwisowych Toyota. Regularne aktualizacje oprogramowania operacyjnego tego narzędzia są dostępne na tej stronie w ramach rocznych subskrypcji.
Informacje o środowisku
Przydatne informacje dotyczące środowiska oraz informacje o charakterze ogólnym, przeznaczone dla właścicieli pojazdów Toyota. Mogą to być najprostsze wskazówki dotyczące jazdy, aż po zalecenia dotyczące zmniejszenia zużycia paliwa i instrukcje dotyczące prawidłowej utylizacji zużytych części zamiennych.
Informacje dotyczące sytuacji kryzysowych
Informacje te są przeznaczone głównie do użytku służb ratunkowych, takich jak policja lub straż pożarna, w celu ułatwienia bezpiecznej obsługi potencjalnie niebezpieczny elementów (poduszki powietrzne i wysokonapięciowe elementy), jeśli pojazd brał udział w poważnym wypadku.

WYMAGANIA SYSTEMOWE
Windows: Windows 98, NT 4.0, 2000, XP
Pamięć: 128 MB pamięci RAM
HDU: 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Rozdzielczość monitora: 1024 x 768 pikseli (zalecane 1280 x 720)
Obsługiwane przeglądarki
Windows: Internet Explorer 8+, Chrome, Firefox
Wymagane wsparcie dla: Javascript, CSS, Cookies

PROCEDURA PROWADZONA
- Przejdź na oficjalną stronę internetową
- Wybierz "REGISTER HERE"
- Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola
- Wybierz "Zatwierdź", aby zakończyć rejestrację
CO MOŻNA ZROBIĆ
 

NAVIGATOR TXC –TXT-NANO
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNT
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNC
- NAVIGATOR NANO z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNQ


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU

TAK

NIE
 

NAVIGATOR TXC-TXT
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNI lub DNB
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNN


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU


TAK

JESZCZE NIE
 

NAVIGATOR TXTs
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNF lub DNR
DIAGNOSTYKA
PRZEPROGRAMOWANIE ECU


TAK

JESZCZE NIE< WsteczTEXA PASS-THRU: Informacje i szczegóły producenta


Interfejsy TEXA mogą być używane w trybie PASS-THRU we wszystkich markach, które certyfikowały ich użycie. Użytkownik końcowy musi sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego producenta, czy jego interfejs TEXA znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych. Interfejsy TEXA mogą być również stosowane w trybie PASS-THRU w pojazdach, dla których nie jest wymagana homologacja, z uwzględnieniem zasad podanych poniżej. Informacje te można również uzyskać, odwiedzając stronę internetową odpowiedniego producenta. Jeśli nie istnieje procedura homologacyjna poświadczająca kompletną zgodność systemu diagnostycznego producenta z Interfejsem TEXA stosowanym w trybie Pass-Thru, TEXA S.p.A nie gwarantuje, że Interfejs będzie funkcjonować prawidłowo i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za, częściowe lub całkowite, nieprawidłowe działanie funkcji w tym obszarze. Interfejsy TEXA pracujące w trybie PASS-THRU nie mogą być użyte do rozwiązywania problemów związanych ze szczególnymi cechami systemu diagnostycznego producentów pojazdów, które nie są zgodne ze standardem J2534-1/2. Użytkownik końcowy musi przyjąć to do wiadomości oraz zaakceptować pełną odpowiedzialność za problemy w pojeździe lub w podzespołach elektronicznych, na których przeprowadza operacje diagnostyczne i/lub programowania przy użyciu Interfejsów TEXA. TEXA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty lub nieprawidłowe działanie w pojeździe lub podzespołach pojazdu, które mogą wystąpić po, lub w wyniku używania Interfejsów TEXA w trybie PASS-THRU.