MAZDA

INFORMACJE O MAZDA
BEZPŁATNY DOSTĘP
- DSR - Rejestr Usług Cyfrowych [skontaktuj się z organizacją Mazda w Twoim kraju]
- Wykaz homologowanych pojazdów EURO5
- Sklep internetowy oficjalnych produktów Mazda w zakresie:
- Narzędzia specjalne (SST)
- Oprogramowanie Mazda EURO5 do modułów programowalnych
- Lista kontaktów do krajowych ośrodków szkoleniowych
- Internetowa strona pomocy technicznej, komunikacja Bluetooth
- EPC - Elektroniczny Katalog Części
PŁATNY DOSTĘP
- MESI - Mazda Elektroniczny Serwis Informacyjny:
- Instrukcje warsztatowe
- Schematy połączeń elektrycznych
- Instrukcje napraw nadwozia
- Dane techniczne – Wyszukiwanie usterki po objawach
- Diagnostyka oparta na kodach błędów
- EPSS (Elektroniczny System Wsparcia Produktów)
- Biuletyny techniczne
- Kampanie serwisowe
- SRT - arkusze kalkulacyjne
- Krajowa infolinia techniczna
INFORMACJE O MAZDA - UWAGI
Od 2006 r. historia serwisowa każdego pojazdu Mazda jest rejestrowana w centralnym systemie o nazwie DSR (Digital Service Record), dostępnym za pośrednictwem Internetu.
Niezależny Operator może uzyskać dostęp do systemu DSR i aktualizować dziennik dla każdego z pojazdów, po wykonaniu planowanej konserwacji, napraw lub inspekcji nadwozia.
Podstawowe informacje o usłudze, które muszą zostać wprowadzone dla każdego pojazdu zawierają następujące szczegóły:
Zaplanowana konserwacja
Nadzwyczajna konserwacja
Roczna inspekcja nadwozia
WYMAGANIA SYSTEMOWE
- Komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP
- Procesor 2 GHz, 2 GB pamięci RAM, wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku twardym
- Monitor z rozdzielczością 1024 x 768 pikseli
- Połączenie z Internetem z minimalną prędkością 512 kb/s.

PROCEDURA PROWADZONA
- Przejdź na oficjalną stronę internetową
- Wybierz "Rejestracja"
- Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola
- Zaakceptuj warunki umowy, zaznaczając pole wyboru "Akceptuję portal MAZDA"
- Wybierz "Zarejestruj"
CO MOŻNA ZROBIĆ
 

NAVIGATOR TXC –TXT-NANO
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNT
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNC
- NAVIGATOR NANO z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNQ


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU

Nie dozwolona

NIE
 

NAVIGATOR TXC-TXT
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNI lub DNB
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNN


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU


Nie dozwolona

TAK
 

NAVIGATOR TXTs
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNF lub DNR
DIAGNOSTYKA
PRZEPROGRAMOWANIE ECU


Nie dozwolona

TAK< WsteczTEXA PASS-THRU: Informacje i szczegóły producenta


Interfejsy TEXA mogą być używane w trybie PASS-THRU we wszystkich markach, które certyfikowały ich użycie. Użytkownik końcowy musi sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego producenta, czy jego interfejs TEXA znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych. Interfejsy TEXA mogą być również stosowane w trybie PASS-THRU w pojazdach, dla których nie jest wymagana homologacja, z uwzględnieniem zasad podanych poniżej. Informacje te można również uzyskać, odwiedzając stronę internetową odpowiedniego producenta. Jeśli nie istnieje procedura homologacyjna poświadczająca kompletną zgodność systemu diagnostycznego producenta z Interfejsem TEXA stosowanym w trybie Pass-Thru, TEXA S.p.A nie gwarantuje, że Interfejs będzie funkcjonować prawidłowo i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za, częściowe lub całkowite, nieprawidłowe działanie funkcji w tym obszarze. Interfejsy TEXA pracujące w trybie PASS-THRU nie mogą być użyte do rozwiązywania problemów związanych ze szczególnymi cechami systemu diagnostycznego producentów pojazdów, które nie są zgodne ze standardem J2534-1/2. Użytkownik końcowy musi przyjąć to do wiadomości oraz zaakceptować pełną odpowiedzialność za problemy w pojeździe lub w podzespołach elektronicznych, na których przeprowadza operacje diagnostyczne i/lub programowania przy użyciu Interfejsów TEXA. TEXA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty lub nieprawidłowe działanie w pojeździe lub podzespołach pojazdu, które mogą wystąpić po, lub w wyniku używania Interfejsów TEXA w trybie PASS-THRU.