VOLVO

INFORMACJE O VOLVO
Sklep Informacji Technicznych Volvo Cars jest dostępny dla wszystkich firm profesjonalnie zajmujących się naprawami i serwisowaniem samochodów marki Volvo.
Strona Internetowa jest skierowana również do klientów pragnących obsługiwać lub naprawiać własne samochody marki Volvo lub uzyskać jakiekolwiek dodatkowe informacje.
Dla mieszkańców USA, Kanady i Porto Rico: Przejdź na stronę internetową Ameryki Północnej:
www.volvotechinfo.com
Ponieważ Volvo wykorzystuje pliki cookies do śledzenia sesji nawigacji, ważne jest, aby Twoja przeglądarka zezwoliła na korzystanie z plików cookies.
WYMAGANIA SYSTEMOWE
Procesor: Core i3 lub lepszy
Pamięć: co najmniej 4 GB
Wolne miejsce na dysku lokalnym: 10 GB
Połączenia: 2 x USB 2.0 lub nowszy
System operacyjny: Windows 7 Professional / Enterprise (64-bitowy) lub Windows 8 Professional (64-bitowy)
System plików: NTFS
Rozdzielczość wyświetlacza:
Współczynnik proporcji: 16: 9 16:10
Minimalna rozdzielczość: 1280 x 720 1280 x 800
PROCEDURA PROWADZONA

- Przejdź na oficjalną stronę internetową
- Wybierz "Rejestracja nowej firmy przy pierwszym dostępie" lub "Zarejestruj nowego użytkownika przy pierwszym dostępie"
- Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola
- Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki umowy Volvo
- Wybierz "REGISTER", aby zakończyć rejestrację
CO MOŻNA ZROBIĆ
 

NAVIGATOR TXC –TXT-NANO
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNT
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNC
- NAVIGATOR NANO z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNQ


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU

NIE

NIE
 

NAVIGATOR TXC-TXT
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNI lub DNB
- TXC z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNN


DIAGNOSTYKA

PRZEPROGRAMOWANIE ECU


TAK

JESZCZE NIE
 

NAVIGATOR TXTs
Lista kompatybilnych interfejsów:
- TXT z numerem seryjnym rozpoczynającym się od DNF lub DNR
DIAGNOSTYKA
PRZEPROGRAMOWANIE ECU


TAK

TAK< WsteczTEXA PASS-THRU: Informacje i szczegóły producenta


Interfejsy TEXA mogą być używane w trybie PASS-THRU we wszystkich markach, które certyfikowały ich użycie. Użytkownik końcowy musi sprawdzić na stronie internetowej odpowiedniego producenta, czy jego interfejs TEXA znajduje się na liście urządzeń certyfikowanych. Interfejsy TEXA mogą być również stosowane w trybie PASS-THRU w pojazdach, dla których nie jest wymagana homologacja, z uwzględnieniem zasad podanych poniżej. Informacje te można również uzyskać, odwiedzając stronę internetową odpowiedniego producenta. Jeśli nie istnieje procedura homologacyjna poświadczająca kompletną zgodność systemu diagnostycznego producenta z Interfejsem TEXA stosowanym w trybie Pass-Thru, TEXA S.p.A nie gwarantuje, że Interfejs będzie funkcjonować prawidłowo i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za, częściowe lub całkowite, nieprawidłowe działanie funkcji w tym obszarze. Interfejsy TEXA pracujące w trybie PASS-THRU nie mogą być użyte do rozwiązywania problemów związanych ze szczególnymi cechami systemu diagnostycznego producentów pojazdów, które nie są zgodne ze standardem J2534-1/2. Użytkownik końcowy musi przyjąć to do wiadomości oraz zaakceptować pełną odpowiedzialność za problemy w pojeździe lub w podzespołach elektronicznych, na których przeprowadza operacje diagnostyczne i/lub programowania przy użyciu Interfejsów TEXA. TEXA S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za problemy, bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty lub nieprawidłowe działanie w pojeździe lub podzespołach pojazdu, które mogą wystąpić po, lub w wyniku używania Interfejsów TEXA w trybie PASS-THRU.