KONFORT 770S

Zatwierdzona i rekomendowana przez niemieckich producentów pojazdów

NIEDOŚCIGNIONA PRECYZJA

KONFORT 770S wdraża unikalne rozwiązania technologiczne odpowiadające specyficznym wymaganiom niemieckich producentów pojazdów w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności odnoszących się do nowych rozporządzeń CEE dotyczących czynnika chłodniczego.

Stacja KONFORT 770S została umieszczona w prestiżowym ADI Design Index na rok 2012 jako przykład doskonałego włoskiego wzornictwa. Katalog wydawany jest corocznie przez ADI, Włoskie Stowarzyszenie Projektantów Przemysłowych.

Przestrzeń wewnętrzna została zaprojektowana tak, aby ułatwić czynności konserwacyjne, takie jak wymiana oleju lub filtra. Zbiornik czynnika chłodniczego jest umieszczony na solidnej wadze elektronicznej z systemem bezpieczeństwa, który zapobiega rozkalibrowaniu się wagi podczas transportu lub przemieszczania w warsztacie

KONFORT 770S jest wyposażona w automatyczny system kontroli szczelności, powiązany z certyfikowanymi manometrami EN837 Klasy 1 o doskonałej precyzji. Dokładność wagi czynnika jest zupełnie wyjątkowa i gwarantuje maksymalny margines błędu +/- 15 gr.

UNIKALNE ROZWIĄZANIA NA WYPOSAŻENIU SERYJNYM

HERMETYCZNE I WYMIENNE POJEMNIKI NA OLEJ

Standardowe niehermetyczne pojemniki zawsze zawierają pewien procent powietrza, a cząsteczki wody w nim zawarte mieszają się z olejem, powodując jego zawilgocenie. Rozwiązaniem TEXA są unikalne, opatentowane pojemniki na olej, które zapobiegają zawilgoceniu oleju. Pojemniki te mogą być ponownie wykorzystane, gdyż specjalne zabezpieczenie eliminuje dostęp nadmiernej ilości powietrza w momencie poboru oleju.

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW STACJI

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność, należy bezwzględnie zapobiegać kontaktowi różnych typów oleju i czynnika chłodzącego między sobą. Dlatego też TEXA opracowała specjalny sposób czyszczenia wewnętrznych przewodów stacji.

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE POJEMNIKÓW

Pojawienie się nowych typów pojazdów, w szczególności tych hybrydowych, doprowadziło do wprowadzenia zastosowania różnych typów olejów, w zależności od układu klimatyzacji w pojeździe (np. PAG lub POE). Zastosowanie nieprawidłowego typu oleju jest niebezpieczne i szkodliwe, dlatego też mechanik musi wyeliminować ryzyko ewentualnego błędu. TEXA rozwinęła system automatycznego rozpoznawania typu oleju, który wykorzystuje informacje z bazy danych o pojazdach i informuje o ewentualnym zastosowaniu nieprawidłowego pojemnika z olejem.

WENTYLACYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Nowy czynnik chłodzący R1234yf jest sklasyfikowany, jako gaz palny, zatem wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru. Stacje klimatyzacji serii KONFORT 700R posiadają system wentylatorów wysokiej wydajności, o podwójnej budowie, w celu wyeliminowania ewentualnego gromadzenia się czynnika pod obudową stacji.

AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOŚCI

Stacje obsługi klimatyzacji serii KONFORT 700 automatycznie wykonują podwójną kontrolę wycieków gazu ze zbiorników w trybie ciągłym. Wszystkie operacje dotyczące bezpieczeństwa odbywają się w pełni automatycznie, bez możliwości pomyłki lub niedopatrzenia ze strony operatora.

Drukarka termiczna

Instalacja funkcjonalnej drukarki termicznej, umożliwia w dowolnych warunkach i momencie,
na wydruk raportu z przeprowadzonych prac serwisowych.

Zestaw identyfikatora czynnika

Urządzenie natychmiast wykrywa typ oraz czystość czynnika chłodzącego (R134a lub R1234yf) zastosowanego w pojeździe. Cała operacja zajmuje około jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i wstrzymuje pracę stacji.

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Do panelu sterowania dodano przycisk zatrzymania awaryjnego, który wyłącza maszynę, zatrzymując wszystkie trwające procesy. Gdy tylko stacja paliw zostanie otwarta do kontroli, system mikroprzełączników automatycznie blokuje elementy elektryczne.

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny TEXA tworzony jest w oparciu o najbardziej restrykcyjne normy pod względem precyzji i jakości.

Dzięki zastosowaniu gęstej siatki czujników sterujących procesem weryfikacji i pobierania, oprogramowanie Texa zapewnia nieznaną dotychczas precyzję. Wykorzystanie automatycznych procedur pomaga mechanikom szczególnie podczas pracy na bardzo zaawansowanych systemach, takich jakie montowane są na przykład w nowych samochodach hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu wymiennych nośników pamięci (kart SD), dostępnych we wszystkich modelach, możliwe jest ich podłączenie do komputerów PC Windows w celu aktualizacji bazy danych marek i modeli, kontroli i poświadczenia wszystkich cykli serwisowych, a także wykonania aktualizacji oprogramowania.

OPCJE

REC+

REC+ to nowe, opatentowane rozwiązanie TEXA do odzyskiwania zanieczyszczonych czynników chłodniczych z układów klimatyzacji.

Urządzenie współpracuje z w pełni automatycznymi stacjami ładowania z gamy KONFORT (780 TOUCH, 760 TOUCH, 760 BUS TOUCH, 720 TOUCH, 707R, 760R, 760R BUS i 780R BI-GAS) i gwarantuje całkowicie bezpieczny odzysk czynnika chłodniczego. Spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne i bezpieczeństwa najważniejszych producentów pojazdów i pozwala odzyskać do 95% czynnika chłodniczego zawartego w układzie. Pod koniec odzysku zanieczyszczony czynnik chłodniczy może zostać odprowadzony do zewnętrznego zbiornika w celu jego utylizacji.

ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

Płukanie układu jest czynnością mechaniczną, która pozwala na oczyszczenie wszystkich przewodów układu klimatyzacji w pojeździe

Zestaw ten składa się z:
• Dodatkowego zbiornika na czynnik o pojemności 6 litrów z wziernikiem inspekcyjnym
•  Filtra mechanicznego ze stali nierdzewnej, który z łatwością może zostać wyjęty w celu czyszczenia
• Przewodów serwisowych o wysokiej wydajności i średnicy wewnętrznej 5 milimetrów
• Walizki zawierającej różnego rodzaju adaptery typu uniwersalnego

ZESTAW VDC

TEXA opracowała interfejs VDC (Variable Displacement Compressor), który umożliwia testowanie układu klimatyzacji ze sprężarką o zmiennej pojemności.
VDC umożliwia mechanikowi interwencję i modyfikację sygnału sterującego sprężarką za pośrednictwem stacji serwisowej KONFORT w celu przetestowania funkcjonalności systemu.

Zestaw w walizce Forming Gas

Walizka Forming Gas, dołączona do zakupu wózka Forming Gas TTF 700 jako część oprzyrządowania, może być również zakupiona osobno do obsługi stacji ładowania klimatyzacji KONFORT (760R, 760R BUS, 770S, 780R i 744).

– Wymiary: 470x350x190 mm; Waga: 7 kg
– Komplet adapterów do podłączenia zbiornika Forming Gas
– Reduktor ciśnienia w zbiorniku gazu formującego: ciśnienie wejściowe 300 bar max, wyjście 100 bar max
– Zestaw przyłączeniowy do KONFORT 744 zawiera: Szybkozłącze do gazu formującego, elastyczny wąż 2500 mm do podłączenia wysokiego ciśnienia
– Zestaw przyłączeniowy do KONFORT 760R, 760R BUS, 770S i 780R zawiera: wąż 150 mm, zawór opróżniania, zawór bezpieczeństwa
– Uszczelki teflonowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Obsługa czynnika R1234yf
• Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
• Obrotowy zespół manometry-wyświetlacz
• Zbiornik wewnętrzny 20 kg
• Dwustopniowa pompa próżniowa
• Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
• Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr
• Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegające zawilgoceniu (Patent)
• Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów
• Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej (Patent)
•Automatyczna kontrola odważania czynnika (Patent)
• System blokady wagi
• Drukarka termiczna
• Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
•Wielojęzyczne oprogramowanie
• Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
• Automatyczny alarm serwisowy
• Uproszczone przeglądy stacji
• Automatyczne odprowadzanie nieskroplonych gazów
• Wbudowany identyfikator czynnika
 
Tryby pracy:
PROGRAM ZAAWANSOWANY
MOJA BAZA DANYCH

OPCJE
Zestaw do płukania układu, Zestaw VDC, Zestaw wydajności
klimatyzacji pojazdu.

broszury

Video

KONFORT 770S
High Quality Standards by TEXA