KONFORT 780R
BI-GAS

NAJWYŻSZY MODEL GAMY KONFORT

KONFORT 780R BI-GAS jest najwyższym modelem serii 700 i stanowi maksymalnie zaawansowaną stację obsługi układów klimatyzacji dostępną obecnie na rynku.

Posiada praktycznie takie same wymiary zewnętrzne, co pozostałe modele, a zawiera dwa zbiorniki wewnętrzne oraz dwa oddzielne obwody odzysku, recyklingu i ponownego podawania czynnika, co daje możliwość równoległego korzystania z dwu typów czynników (“starego” R134a i “nowego” R1234yf).

Model ten posiada wyższą cenę zakupu, niż pozostałe modele tej samej linii, stanowi jednak dalekowzroczną inwestycję, szczególnie dla warsztatów, które zamierzają kupić nowe stacje nawet do obsługi starego czynnika R134a, ponieważ mogą otrzymać ponadto możliwość obsługi samochodów nowej homologacji, maksymalizując zwrot ekonomiczny.

BEZPIECZEŃSTWO I PRECYZJA PRACY OPERATORA

Obsługa stacji jest w pełni automatyczna. Przewiduje wykorzystanie hermetycznych pojemników na olej, podzespołu blokady wagi i automatycznej kontroli poprawności wagi czynnika.

Dysponuje ponadto specjalnym systemem czyszczenia wewnętrznych obwodów hydraulicznych w całej stacji podczas wymiany czynnika.

Dlatego też przy jej wykorzystaniu, operator może zamiennie wykonywać serwisowanie samochodów wyposażonych w układy klimatyzacji na różne typy czynnika.

Stacja przeprowadza automatycznie płukanie przewodów, które zajmuje około jednej minuty, potrzebnej na przejście z obsługi jednego czynnika, na drugi.

UNIKALNE ROZWIĄZANIA NA WYPOSAŻENIU SERYJNYM

HERMETYCZNE I WYMIENNE POJEMNIKI NA OLEJ

Standardowe niehermetyczne pojemniki zawsze zawierają pewien procent powietrza, a cząsteczki wody w nim zawarte mieszają się z olejem, powodując jego zawilgocenie. Rozwiązaniem TEXA są unikalne, opatentowane pojemniki na olej, które zapobiegają zawilgoceniu oleju. Pojemniki te mogą być ponownie wykorzystane, gdyż specjalne zabezpieczenie eliminuje dostęp nadmiernej ilości powietrza w momencie poboru oleju.

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW STACJI

Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność, należy bezwzględnie zapobiegać kontaktowi różnych typów oleju i czynnika chłodzącego między sobą. Dlatego też TEXA opracowała specjalny sposób czyszczenia wewnętrznych przewodów stacji.

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE POJEMNIKÓW

Pojawienie się nowych typów pojazdów, w szczególności tych hybrydowych, doprowadziło do wprowadzenia zastosowania różnych typów olejów, w zależności od układu klimatyzacji w pojeździe (np. PAG lub POE). Zastosowanie nieprawidłowego typu oleju jest niebezpieczne i szkodliwe, dlatego też mechanik musi wyeliminować ryzyko ewentualnego błędu. TEXA rozwinęła system automatycznego rozpoznawania typu oleju, który wykorzystuje informacje z bazy danych o pojazdach i informuje o ewentualnym zastosowaniu nieprawidłowego pojemnika z olejem.

WENTYLACYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Nowy czynnik chłodzący R1234yf jest sklasyfikowany, jako gaz palny, zatem wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru. Stacje klimatyzacji serii KONFORT 700R posiadają system wentylatorów wysokiej wydajności, o podwójnej budowie, w celu wyeliminowania ewentualnego gromadzenia się czynnika pod obudową stacji.

AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOŚCI

Stacje obsługi klimatyzacji serii KONFORT 700 automatycznie wykonują podwójną kontrolę wycieków gazu ze zbiorników w trybie ciągłym. Wszystkie operacje dotyczące bezpieczeństwa odbywają się w pełni automatycznie, bez możliwości pomyłki lub niedopatrzenia ze strony operatora.

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny TEXA tworzony jest w oparciu o najbardziej restrykcyjne normy pod względem precyzji i jakości.

Dzięki zastosowaniu gęstej siatki czujników sterujących procesem weryfikacji i pobierania, oprogramowanie Texa zapewnia nieznaną dotychczas precyzję. Wykorzystanie automatycznych procedur pomaga mechanikom szczególnie podczas pracy na bardzo zaawansowanych systemach, takich jakie montowane są na przykład w nowych samochodach hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu wymiennych nośników pamięci (kart SD), dostępnych we wszystkich modelach, możliwe jest ich podłączenie do komputerów PC Windows w celu aktualizacji bazy danych marek i modeli, kontroli i poświadczenia wszystkich cykli serwisowych, a także wykonania aktualizacji oprogramowania.

AKCESORIA OPCJONALNE

REC+

REC+ to nowe, opatentowane rozwiązanie TEXA do odzyskiwania zanieczyszczonych czynników chłodniczych z układów klimatyzacji.

Urządzenie współpracuje z w pełni automatycznymi stacjami ładowania z gamy KONFORT (780 TOUCH, 760 TOUCH, 760 BUS TOUCH, 720 TOUCH, 707R, 760R, 760R BUS i 780R BI-GAS) i gwarantuje całkowicie bezpieczny odzysk czynnika chłodniczego. Spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne i bezpieczeństwa najważniejszych producentów pojazdów i pozwala odzyskać do 95% czynnika chłodniczego zawartego w układzie. Pod koniec odzysku zanieczyszczony czynnik chłodniczy może zostać odprowadzony do zewnętrznego zbiornika w celu jego utylizacji.

ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

Płukanie układu jest czynnością mechaniczną, która pozwala na oczyszczenie wszystkich przewodów układu klimatyzacji w pojeździe

Zestaw ten składa się z:
• Dodatkowego zbiornika na czynnik o pojemności 6 litrów z wziernikiem inspekcyjnym
•  Filtra mechanicznego ze stali nierdzewnej, który z łatwością może zostać wyjęty w celu czyszczenia
• Przewodów serwisowych o wysokiej wydajności i średnicy wewnętrznej 5 milimetrów
• Walizki zawierającej różnego rodzaju adaptery typu uniwersalnego

ZESTAW IDENTYFIKATORA CZYNNIKA

Urządzenie natychmiast wykrywa typ oraz czystość czynnika chłodzącego (R134a lub R1234yf) zastosowanego w pojeździe. Cała operacja zajmuje około jednej minuty, a w przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i wstrzymuje pracę stacji.

ZESTAW KONTROLI WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI

Umożliwia przeprowadzenie dynamicznej kontroli temperatury na wylocie nawiewów klimatyzacji. Po wykonaniu kontroli stacja KONFORT TOUCH dostarcza szczegółowy raport, który poświadcza rzeczywistą wydajność danego układu.

ZESTAW VDC

TEXA opracowała interfejs VDC (Variable Displacement Compressor), który umożliwia testowanie układu klimatyzacji ze sprężarką o zmiennej pojemności.
VDC umożliwia mechanikowi interwencję i modyfikację sygnału sterującego sprężarką za pośrednictwem stacji serwisowej KONFORT w celu przetestowania funkcjonalności systemu.

Prodotto da inserire all’interno del sistema per il trattamento dei gas di climatizzazione di autoveicoli KONFORT.
Verificare con il proprio rivenditore TEXA di fiducia le modalità di accesso al Nuovo Piano Industria 4.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
• Jednoczesna obsługa czynników R134a i R1234yf
• Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
• Rozwinięty interfejs graficzny
• DBAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD
• Ruchomy zespół manometry-wyświetlacz (z wyj. rynku niemieckiego)
• 2 zbiorniki wewnętrzne 12 kg
• Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr
• Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
• Dwustopniowa pompa próżniowa
• Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegające zawilgoceniu
• Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów
• Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej
• Automatyczna kontrola odważania czynnika
• System blokady wagi
• Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
•Wielojęzyczne oprogramowanie
• Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
• Uproszczone przeglądy stacji
• Automatyczne odprowadzanie nieskroplonych gazów
• Drukarka termiczna

Tryby pracy:
BAZA DANYCH
PROGRAM ZAAWANSOWANY
MOJA BAZA DANYCH

OPCJE
Zestaw do płukania układu, Zestaw VDC, Zestaw wydajności klimatyzacji pojazdu, Zestaw identyfikatora czynnika, autodiagnostyka układu klimatyzacji.

broszury

Video

TEXA new Konfort series 700
TEXA KONFORT: total quality production line
KONFORT 780R – Najwyższy model gamy KONFORT.
High Quality Standards by TEXA