SZUKAJ URZĄDZENIA
ROZWIĄZANIA DLA
TYP PRODUKTU
ROZWIĄZANIE
TYP PRODUKTU
  • JEDNOSTKI WYŚWIETLAJĄCE
  • DIAGNOSTYKA
  • POMIARY
  • ANALIZA EMISJI SPALIN
  • ZDALNA DIAGNOSTYKA
  • STACJE KLIMATYZACJI
  • HEADLIGHT ANALYSIS
  • DEZYNFEKCJA
FUNKCJE
OPROGRAMOWANIE

 

 

ZATWIERDZONA I REKOMENDOWANA PRZEZ NIEMIECKICH PRODUCENTÓW POJAZDÓW

KONFORT 770S wdraża unikalne rozwiązania technologiczne odpowiadające specyficznym wymaganiom niemieckich producentów pojazdów w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności odnoszących się do nowych rozporządzeń CEE dotyczących czynnika chłodniczego.

Stacja KONFORT 770S została umieszczona w prestiżowym ADI Design Index na rok 2012 jako przykład doskonałego włoskiego wzornictwa. Katalog wydawany jest corocznie przez ADI, Włoskie Stowarzyszenie Projektantów Przemysłowych. 

 

 

 

JESTEM ZAINTERESOWANY
PREZENTACJĄ PRODUKTU I PROSZĘ O KONTAKT!

NIEDOŚCIGNIONA PRECYZJA

Przestrzeń wewnętrzna została zaprojektowana tak, aby ułatwić czynności konserwacyjne, takie jak wymiana oleju lub filtra. Zbiornik czynnika chłodniczego jest umieszczony na solidnej wadze elektronicznej z systemem bezpieczeństwa, który zapobiega rozkalibrowaniu się wagi podczas transportu lub przemieszczania w warsztacie.

KONFORT 770S jest wyposażona w automatyczny system kontroli szczelności, powiązany z certyfikowanymi manometrami EN837 Klasy 1 o doskonałej precyzji. Dokładność wagi czynnika jest zupełnie wyjątkowa i gwarantuje maksymalny margines błędu +/- 15 gr.


CAŁKOWITE BEZPIECZEŃSTWO

Per quanto concerne la sicurezza, un sistema di micro-switch inibisce in maniera automatica la tensione elettrica dei componenti non appena venga aperto il vano di ispezione della stazione di ricarica.

Na panelu kontrolnym, ponadto, zainstalowany został przycisk awaryjnego wyłączenia, który blokuje maszynę przerywając wszystkie uruchomione procesy. Cała konsola górna jest obrotowa, aby maksymalnie ułatwić odczyt informacji, bez konieczności obracania całej stacji (niedostępne na rynku niemieckim).

Zastosowane podzespoły, jak na przykład innowacyjna grupa odzysku, posiadają wyjątkową charakterystykę i gwarantują skuteczność odzyskiwania czynnika przewyższającą 95%.

ZESTAW IDENTYFIKATORA CZYNNIKA

Identyfikator czynnika TEXA, oparty na technologii NDIR (Non-Dispersive Infrared), zrodził się z niemal dziesięcioletniego doświadczenia zgromadzonego podczas produkcji analizatorów spalin, uznawanych za wiodący produkt tego segmentu rynku ze względu na swoją precyzję oraz jakość wykonania.

TEXA jest jedyną firmą europejską i drugą na świecie, która zaprojektowała i zbudowała system identyfikacji czynnika chłodzącego wykorzystywanego w stacjach obsługi układów klimatyzacji. Do jego realizacji TEXA wykorzystała precyzyjną i niezawodną technologię, uzyskując trzy międzynarodowe patenty (poza ośmioma przyznanymi już samej stacji).
 
Ze szczególną uwagą przewidziany został sposób prowadzenia idenyfikacji czynnika, aby całkowicie wyeliminować wpływ warunków warsztatowych na precyzję pomiaru z uwagi na możliwść występowania na przykład oparów węglowodorów lub spalin.

Prace projektowe trwały ponad rok. Wyjątkową uwagę zwrócono na algorytmy pozwalające na wykrycie typu czynnika, R134a lub R1234yf. Urządzenie TEXA nie tylko identyfikuje te dwa gazy, ale i gwarantuje odpowiedni stopień ich czystości. Ponadto, po zakończeniu analizy, identyfikator nie uwalnia do atmosfery próbki analizowanego czynnika.

UNIKALNE ROZWIĄZANIA NA WYPOSAŻENIU SERYJNYM

HERMETYCZNE I WYMIENNE POJEMNIKI NA OLEJ


Standardowe pojemniki, które nie są hermetyczne, zawsze zawierają pewien procent powietrza, a cząsteczki wody zawarte w powietrzu mieszają się z olejem, powodując jego zawilgocenie. Jako rozwiązanie, TEXA proponuje specjalne, opatentowane pojemniki na olej, które zapobiegają zawilgoceniu oleju. Pojemniki te są wymienne, ponieważ specjalne zabezpieczenie eliminuje dostęp nadmiernej ilości powietrza podczas każdorazowego poboru oleju.

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW STACJI


Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność, należy bezwzględnie zapobiegać kontaktowi różnych typów oleju i czynnika chłodzącego między sobą. Dlatego też TEXA opracowała specjalny sposób czyszczenia wewnętrznych przewodów stacji.
 

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE POJEMNIKÓW


Pojawienie się nowych typów pojazdów, w szczególności tych hybrydowych, doprowadziło do wprowadzenia zastosowania różnych typów olejów, w zależności od układu klimatyzacji w pojeździe (np. PAG lub POE). Zastosowanie nieprawidłowego typu oleju jest niebezpieczne i szkodliwe, dlatego też mechanik musi wyeliminować ryzyko ewentualnego błędu. TEXA rozwinęła system automatycznego rozpoznawania typu oleju, który wykorzystuje informacje z bazy danych o pojazdach i informuje o ewentualnym zastosowaniu nieprawidłowego pojemnika z olejem.

SYSTEM WSPOMAGANIA PRECYZJI POMIARU

Wagi stosowane do ważenia czynnika chłodzącego dokonują pomiaru obarczonego nawet 20% błędem. Najczęstszą przyczyną wystąpienia tej niedokładności jest wypoziomowanie wagi w stosunku do podłoża w warsztacie. Nawet niewielkie nierówności w podłożu skutkują błędami w ważeniu i co za tym idzie, prowadzą do uszkodzenia lub wprowadzenia zbyt dużej ilości czynnika chłodzącego do układu w pojeździe. Specjalny SYSTEM WSPOMAGANIA PRECYZJI POMIARU opatentowany przez TEXA i wykorzystujący czujnik pochylenia, wykonuje kontrolę poziomu podłoża, eliminując możliwość wystąpienia błędu pomiarowego wagi.


WENTYLACYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Nowy czynnik chłodzący R1234yf jest sklasyfikowany, jako gaz palny, zatem wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru. Stacje klimatyzacji serii KONFORT 700R posiadają system wentylatorów wysokiej wydajności, o podwójnej budowie, w celu wyeliminowania ewentualnego gromadzenia się czynnika pod obudową stacji.


AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOŚCI

Stacje obsługi klimatyzacji serii KONFORT 700 automatycznie wykonują kontrolę wycieków gazu ze zbiorników w trybie ciągłym. Wszystkie operacje dotyczące bezpieczeństwa odbywają się w pełni automatycznie, bez możliwości pomyłki lub niedopatrzenia ze strony operatora.

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny TEXA tworzony jest w oparciu o najbardziej restrykcyjne normy pod względem precyzji i jakości.

Dzięki zastosowaniu gęstej siatki czujników sterujących procesem weryfikacji i pobierania, oprogramowanie Texa zapewnia nieznaną dotychczas precyzję. Wykorzystanie automatycznych procedur pomaga mechanikom szczególnie podczas pracy na bardzo zaawansowanych systemach, takich jakie montowane są na przykład w nowych samochodach hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu wymiennych nośników pamięci (kart SD), dostępnych we wszystkich modelach, możliwe jest ich podłączenie do komputerów PC Windows w celu aktualizacji bazy danych marek i modeli, kontroli i poświadczenia wszystkich cykli serwisowych, a także wykonania aktualizacji oprogramowania.

OPCJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Obsługa czynnika R1234yf
Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
Obrotowy zespół manometry-wyświetlacz
Zbiornik wewnętrzny 20 kg
Dwustopniowa pompa próżniowa
Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr
Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegające zawilgoceniu (Patent)
Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów
Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej (Patent)
Automatyczna kontrola odważania czynnika (Patent)
System blokady wagi
Drukarka termiczna
Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
Wielojęzyczne oprogramowanie
Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
Automatyczny alarm serwisowy
Uproszczone przeglądy stacji
Automatyczne odprowadzanie nieskroplonych gazów
Wbudowany identyfikator czynnika

Tryby pracy:
- PROGRAM ZAAWANSOWANY
- MOJA BAZA DANYCH

OPCJE
Zestaw do płukania układu, Zestaw VDC, Zestaw wydajności klimatyzacji pojazdu.