SZUKAJ URZĄDZENIA
ROZWIĄZANIA DLA
TYP PRODUKTU
ROZWIĄZANIE
TYP PRODUKTU
  • JEDNOSTKI WYŚWIETLAJĄCE
  • DIAGNOSTYKA
  • POMIARY
  • ANALIZA EMISJI SPALIN
  • ZDALNA DIAGNOSTYKA
  • STACJE KLIMATYZACJI
  • HEADLIGHT ANALYSIS
  • DEZYNFEKCJA
FUNKCJE
OPROGRAMOWANIE

 

 





NAJWYŻSZY MODEL GAMY KONFORT

KONFORT 780R BI-GAS jest najwyższym modelem serii 700 i stanowi maksymalnie zaawansowaną stację obsługi układów klimatyzacji dostępną obecnie na rynku.
Posiada praktycznie takie same wymiary zewnętrzne, co pozostałe modele, a zawiera dwa zbiorniki wewnętrzne oraz dwa oddzielne obwody odzysku, recyklingu i ponownego podawania czynnika, co daje możliwość równoległego korzystania z dwu typów czynników (“starego” R134a i “nowego” R1234yf).

Model ten posiada wyższą cenę zakupu, niż pozostałe modele tej samej linii, stanowi jednak dalekowzroczną inwestycję, szczególnie dla warsztatów, które zamierzają kupić nowe stacje nawet do obsługi starego czynnika R134a, ponieważ mogą otrzymać ponadto możliwość obsługi samochodów nowej homologacji, maksymalizując zwrot ekonomiczny.



 

 

 

 

JESTEM ZAINTERESOWANY
PREZENTACJĄ PRODUKTU I PROSZĘ O KONTAKT!

BEZPIECZEŃSTWO I PRECYZJA PRACY OPERATORA

Obsługa stacji jest w pełni automatyczna. Przewiduje wykorzystanie hermetycznych pojemników na olej, podzespołu blokady wagi i automatycznej kontroli poprawności wagi czynnika.

Dysponuje ponadto specjalnym systemem czyszczenia wewnętrznych obwodów hydraulicznych w całej stacji podczas wymiany czynnika. Dlatego też przy jej wykorzystaniu, operator może zamiennie wykonywać serwisowanie samochodów wyposażonych w układy klimatyzacji na różne typy czynnika. Stacja przeprowadza automatycznie płukanie przewodów, które zajmuje około jednej minuty, potrzebnej na przejście z obsługi jednego czynnika, na drugi.

UNIKALNE ROZWIĄZANIA NA WYPOSAŻENIU SERYJNYM

HERMETYCZNE I WYMIENNE POJEMNIKI NA OLEJ


Standardowe pojemniki, które nie są hermetyczne, zawierają zawsze pewien procent powietrza, a cząsteczki wody zawarte w powietrzu mieszają się z olejem, powodując jego zawilgocenie. Jako rozwiązanie tego problemu TEXA proponuje specjalne, opatentowane pojemniki na olej, które zapobiegają jego zanieczyszczeniu. Pojemniki te są wymienne dzięki zastosowaniu specjalnego zabezpieczenia usuwającego nadmierną ilość powietrza podczas każdorazowego poboru oleju.

CZYSZCZENIE PRZEWODÓW STACJI


Aby zagwarantować bezpieczeństwo i wydajność, należy bezwzględnie zapobiegać kontaktowi różnych typów oleju i czynnika chłodzącego między sobą. Dlatego też TEXA opracowała specjalny sposób czyszczenia wewnętrznych przewodów stacji.
 

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE POJEMNIKÓW


Pojawienie się nowych typów pojazdów, w szczególności tych hybrydowych, doprowadziło do wprowadzenia zastosowania różnych typów olejów, w zależności od układu klimatyzacji w pojeździe (np. PAG lub POE). Zastosowanie nieprawidłowego typu oleju jest niebezpieczne i szkodliwe, dlatego też mechanik musi wyeliminować ryzyko ewentualnego błędu. TEXA rozwinęła system automatycznego rozpoznawania typu oleju, który wykorzystuje informacje z bazy danych o pojazdach i informuje o ewentualnym zastosowaniu nieprawidłowego pojemnika z olejem.

SYSTEM WSPOMAGANIA PRECYZJI POMIARU

Wagi stosowane do ważenia czynnika chłodzącego dokonują pomiaru obarczonego nawet 20% błędem. Najczęstszą przyczyną wystąpienia tej niedokładności jest wypoziomowanie wagi w stosunku do podłoża w warsztacie. Nawet niewielkie nierówności w podłożu skutkują błędami w ważeniu i co za tym idzie, prowadzą do uszkodzenia lub wprowadzenia zbyt dużej ilości czynnika chłodzącego do układu w pojeździe. Specjalny SYSTEM WSPOMAGANIA PRECYZJI POMIARU opatentowany przez TEXA i wykorzystujący czujnik pochylenia, wykonuje kontrolę poziomu podłoża, eliminując możliwość wystąpienia błędu pomiarowego wagi.


WENTYLACYJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Nowy czynnik chłodzący R1234yf jest sklasyfikowany, jako gaz palny, zatem wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć ryzyka pożaru. Stacje klimatyzacji serii KONFORT 700R posiadają system wentylatorów wysokiej wydajności, o podwójnej budowie, w celu wyeliminowania ewentualnego gromadzenia się czynnika pod obudową stacji.


AUTOMATYCZNA KONTOLA NIESZCZELNOŚCI

Stacje obsługi klimatyzacji serii KONFORT 700 automatycznie wykonują podwójną kontrolę wycieków gazu ze zbiorników w trybie ciągłym. Wszystkie operacje dotyczące bezpieczeństwa odbywają się w pełni automatycznie, bez możliwości pomyłki lub niedopatrzenia ze strony operatora.

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny TEXA tworzony jest w oparciu o najbardziej restrykcyjne normy pod względem precyzji i jakości.

Dzięki zastosowaniu gęstej siatki czujników sterujących procesem weryfikacji i pobierania, oprogramowanie Texa zapewnia nieznaną dotychczas precyzję. Wykorzystanie automatycznych procedur pomaga mechanikom szczególnie podczas pracy na bardzo zaawansowanych systemach, takich jakie montowane są na przykład w nowych samochodach hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu wymiennych nośników pamięci (kart SD), dostępnych we wszystkich modelach, możliwe jest ich podłączenie do komputerów PC Windows w celu aktualizacji bazy danych marek i modeli, kontroli i poświadczenia wszystkich cykli serwisowych, a także wykonania aktualizacji oprogramowania.

OPCJE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Jednoczesna obsługa czynników R134a i R1234yf
Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
Rozwinięty interfejs graficzny
BAZA DANYCH i usługi dodatkowe na karcie SD
Ruchomy zespół manometry-wyświetlacz (z wyj. rynku niemieckiego)
2 zbiorniki wewnętrzne 12 kg
Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr
Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
Dwustopniowa pompa próżniowa
Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegające zawilgoceniu
Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów
Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej
Automatyczna kontrola odważania czynnika
System blokady wagi
Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
Wielojęzyczne oprogramowanie
Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
Uproszczone przeglądy stacji
Automatyczne odprowadzanie nieskroplonych gazów
Drukarka termiczna

Tryby pracy:
- BAZA DANYCH
- PROGRAM ZAAWANSOWANY
- MOJA BAZA DANYCH

OPCJE
Zestaw do płukania układu, Zestaw VDC, Zestaw wydajności klimatyzacji pojazdu, Zestaw identyfikatora czynnika, autodiagnostyka układu klimatyzacji.