PROJEKT TEXAEDU

 
TEXAEDU jest działem szkoleń technicznych, oferującym kompleksowy program edukacyjny dla mechaników samochodowych, w oparciu o:
· szeroką ofertę szkoleń, dedykowanych do różnych środowisk diagnostycznych;
· innowacyjne narzędzia dydaktyczne;
· certyfikowane obiekty szkoleniowe;
· personel szkoleniowy o wysokich kwalifikacjach techniczny

Program dydaktyczny ma budowę modułową, co pozwala każdemu warsztatowi na wybór szkolenia, które najlepiej odpowiada jego specyficznym oczekiwaniom, co ma szczególne znaczenie przy przejściu z zagadnień mechanicznych i elektronicznych do mechatronicznych. TEXA, produkując szeroką gamę urządzeń diagnostycznych, rozumie dobrze rzeczywiste potrzeby związane z naprawami samochodów, co jest jej dużym atutem w czasie szkoleń TEXAEDU: integracja testów praktycznych i symulacji z urządzeniami diagnostycznymi, stymuluje bardziej aktywny i dynamiczny udział w szkoleniach i przyspiesza proces nauki.

W maju 2009 roku, stowarzyszenie zrzeszające specjalistów branży motoryzacyjnej i producentów pojazdów, przyznało programowi TEXAEDU "Trophy of Excellence" za zaangażowanie i wysiłek, jaki TEXA wkłada w rozpowszechnianie wiedzy związanej z naprawami pojazdów.