Typ

Online
Szkolenia stacjonarne

Kategoria

Car
Truck
Bike
Off-Highway
Marine
Abilita Clima
Pes/Pav
pass-thru

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia Procedury diagnostyki PASS THRU jest zapoznanie się z procedurami dostępu do stron WEB producentów. Producenci pojazdów udostępniają wszelkie informacje niezbędne do wykonania konfiguracji systemów, napraw i przeglądy swoich pojazdów:  formularze przeglądów, schematy elektryczne, opisy  kodów usterek, instrukcje napraw itp.
Podczas testów praktycznych dostępnych pojazdów uczestnik dowiaduje się, jak korzystać z oprogramowania pass-thru udostępnionego przez producentów w celu odczytu parametrów, błędów, przeprogramowania, kodowania jednostek sterujących, zgodnie z instrukcjami producenta.

PROGRAM SZKOLENIA Procedury diagnostyki PASS THRU:
Wprowadzenie do diagnostyki PassThru;
Możliwości, ograniczenia PassThru;
Przygotowanie narzędzi softwarowych do diagnostyki PassThru;
Przygotowanie i konfiguracja niezbędnego hardware do diagnostyki PassThru;
Praktyczne wykorzystanie procedur/danych dostępnych dzięki PassThru na przykładzie producentów Ford, Grupa PSA, grupa VW, Toyota;

CENA: 300 zł netto

PROCEDURY DIAGNOSTYKI PASS THRU
Share on:

TERMIN


06/12/2022
Texa Poland Sp. z o.o.
czas trwania: 6 hours


Poproś o więcej informacji  

Mapa niedostępna

ZAREZERWUJ


    Uczestnik


    Zachęcamy Użytkownika do zapoznania się i zaakceptowania Polityki Prywatności TEXA udostępnionej zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 oraz do dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych