Typ

Online
Szkolenia stacjonarne

Kategoria

Car
Truck
Bike
Off-Highway
Marine
Abilita Clima
Pes/Pav
pass-thru

Program szkolenia:
1. Geneza systemów ADAS.
2. Omówienie obecnie stosowanych systemów wspomagania jazdy.
3. Omówienie procedur diagnostycznych i kalibracyjnych na przykładzie wybranych systemów.
4. Przedstawienie możliwości TEXA w zakresie diagnostyki / kalibracji systemów ADAS.
5. Praktyczna próba kalibracji radaru i kamery na wybranym przykładzie.

Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia ADAS jest zapoznanie uczestników z obecnie stosowanymi systemami wsparcia kierowcy. Szkolenie ADAS omawia elementy składowe poszczególnych układów oraz ich wzajemne powiązania. Przedstawia możliwości diagnostyki systemów ADAS oraz metody ich kalibracji. Szczegółowo omawia procedury kalibracyjne oraz oprzyrządowanie niezbędne do ich przeprowadzenia. Szkolenie przygotowuje mechanika do naprawy najnowszych systemów wspomagania jazdy oraz przedstawia możliwości firmy TEXA w tym zakresie.

CENA: szkolenie w terminie 17.05 jest bezpłatne

Share on:

Currently there are no courses scheduled