NEWS

TEXA EDU BEZPŁATNE SZKOLENIE ADAS LISTOPAD

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na stacjonarne szkolenia z Zaawansowanych Systemów Wspomagania Kierowcy – ADAS. To już ostatni cykl szkoleń bezpłatnych w tym roku!

W listopadzie organizujemy spotkania w współpracy z firmą InterCars w Czosnowie oraz Artur Stachura Szkolenia w Jaworznie. 

Miejsce szkolenia:
Inter Cars Czosnów
ul. Gdańska 15, 05-152 Cząstków Mazowiecki

Data szkolenia:
24.11.2022 
Czas trwania: 10:00 – 14:00 (4h) 

Koszt szkolenia: bezpłatne 

Rejestracja na szkolenie

Miejsce szkolenia:
Centrum Kształcenia Zawodowego 
 ul. Promienna 66, 43-603 Jaworzno

Data szkolenia: 30.11.2022 
Czas trwania: 10:00 – 14:00 (4h) 

Koszt szkolenia: bezpłatne 

Rejestracja na szkolenie

Program szkolenia:

  1. Geneza systemów ADAS.
  2. Omówienie obecnie stosowanych systemów wspomagania jazdy.
  3. Omówienie procedur diagnostycznych i kalibracyjnych na przykładzie wybranych systemów.
  4. Przedstawienie możliwości TEXA w zakresie diagnostyki / kalibracji systemów ADAS
  5. Praktyczna próba kalibracji radaru i kamery na wybranym przykładzie (grupa VW/Mazda).


Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia ADAS jest zapoznanie uczestników z obecnie stosowanymi systemami wsparcia kierowcy. Szkolenie ADAS omawia elementy składowe poszczególnych układów oraz ich wzajemne powiązania. Przedstawia możliwości diagnostyki systemów ADAS oraz metody ich kalibracji. Szczegółowo omawia procedury kalibracyjne oraz oprzyrządowanie niezbędne do ich przeprowadzenia. Szkolenie przygotowuje mechanika do naprawy najnowszych systemów wspomagania jazdy oraz przedstawia możliwości firmy TEXA w tym zakresie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja na szkolenie !

Serdecznie zapraszamy
Zespół TEXA EDU

UDOSTĘPNIJ: