Texa App

Aplikacja DUAL MODE

Umożliwia podłączenie i wyświetlanie danych z dwóch różnych interfejsów w tym samym czasie.

 
Dzięki tej funkcji można, na przykład, przeprowadzić autodiagnostykę danego podzespołu i równocześnie zbadać jego sygnał oscyloskopem.

galeria