Texa App

Aplikacja ZMIANA JĘZYKA

w importowanych pojazdach należy zmienić ustawienie języka tablicy rozdzielczej, wyświetlacza wielofunkcyjnego lub radia. 

Dzięki aplikacji TEXA APP – ZMIANA JĘZYKA można szybko uzyskać dostęp do funkcji, które dostosowują ustawienia języków różnych jednostek sterujących.

GALERIA